مهر بار ديگر از راه مي رسد و طنين صداي استاد و معلم در كلاس هاي آموختن مي پيچد و آموختن دغدغه دانشجويان. ابتدا آغاز روزهاي پربركت سال تحصيلي را به اساتيد محترم ، دانشجويان دانش جو و كاركنان پرتلاش دانشگاه تبريك عرض مي كنم ....ادامه...