در نشست خبري مشترك دكتر ابراهيم گشتاسبي راد، سرپرست دانشگاه شيراز و خانم دكتر سيده زهره عظيمي فر، مدير امور بين الملل ، مهمترين اقدامات و فعاليت هاي اين دانشگاه بزرگ در عرصه بين الملل تشريح شد. ادامه...