در نشست مشترك دكترسيدعلي اكبرصفوي، قائم مقام رئيس ومعاون برنامه ريزي و توسعه دانشگاه شيراز با دكتر السهلاوي، معاون اداري و مالي دانشگاه كوفه ،‌درخصوص فرصت هاي همكاري مشترك بحث و تبادل نظر شد. ادامه...