به مناسبت ۱۷ مرداد و روز خبرنگار ، سرپرست دانشگاه شيراز در جمع خبرنگاران حضور يافت و با اهداي شاخه گل و هدايا از تلاش اصحاب رسانه در توليد و انعكاس اخبار و گزارش هاي دانشگاه شيراز تقدير كرد. ادامه...