نشست شبكه ي همكاري هاي دانشگاهي اروپا - آسيا (ASEA-UNINET 2017 in GRAZ) با حضور حدود ۸۰ نفر از رؤسا و معاونان دانشگاه هاي مختلف آسيايي و اروپايي؛ ۶۰ نفر از ساير مسؤولان دانشگاه ها و تعدادي از مسؤولان تحقيقاتي اتحاديه ي اروپا، وزارت علوم و سازمان هاي تحقيقاتي اتريش برگزار شد. ادامه...