بر اساس تفاهم نامه ي منعقد شده ميان دانشگاه شيراز و دپارتمان تحقيقات آسيا و آفريقاي شمالي دانشگاه كافوسكاري ايتاليا، مقرر شد دانشگاه كافوسكاري دانشجوياني را كه علاقه مند به فراگيري زبان فارسي مي باشند به مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه شيراز معرفي نمايد. ادامه...