ایمیل همایش:

arabic.shiraz2@gmail.com

کانال تلگرام:
https://telegram.me/shiraz2arabic

شماره های تماس:

دبیر اجرایی همایش: دکتر موسی عربی ۰۹۱۲۸۲۳۶۶۳۷

دبیر علمی همایش: دکتر اسحق رحمانی ۰۹۱۷۱۰۳۳۱۸۴

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۰۷-۲۶