درگذشت دانشمند بزرگ و بانوي رياضيدان ايراني، دكتر "مريم ميرزاخاني" را به جامعه علمي و دانشگاهي تسليت عرض مي نماييم. ادامه...