پيش اجلاسيه ي " استدلالي بر تجرد نفس بر پايه ي نوروفيزيولوژي"، در سالن دكتر شهيدي دانشكده ي الهيات و معارف اسلامي برگزار شد. ادامه...