بر اساس رتبه بندي بهترين دانشگاه هاي آسيا در سال ۲۰۱۷ ، كه توسط سيستم رتبه بندي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي تايمز Times Higher Education ‪(THE)‬ اعلام شد ،‌ دانشگاه هاي صنعتي شريف، ‌شيراز و علوم پزشكي تهران؛ به عنوان سه دانشگاه برتر ايران معرفي گرديد. ادامه...