به گزارش "ستاد رفاهي اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز" اولين جلسه شوراي رفاهي اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز در تالار حکمت برگزار شد. ادامه...