سومبن همایش ملی پدافند غیر عامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
پوستر: