در نشست مشترك سرپرست دانشگاه شيراز با رئيس دانشگاه اطلاعات، تكنولوژي و ارتباطات عراق ، تفاهم نامه همكاري هاي علمي توسط روساي دو دانشگاه به امضا رسيد و درخصوص گسترش همكاري هاي علمي مشترك بحث و تبادل نظر شد. ادامه...