اطلاعیه چگونگی مصاحبه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دوره دكتري (Ph.D) سال تحصیلی ۹۷-۹۶ 

برنامه زمانی مصاحبه دکتری

جدول امتیاز بندی سوابق آموزشی ، تحصیلی و پژوهشی

فرم مشخصات داوطلب

آدرس دانشکده ها

برای مشاهده اطلاعیه بهتر است از مرور گر کروم یا موزیلا استفاده نمایید.همچنین می توانید اطلاعیه ها را از شبکه تلگرام دانشگاه مشاهده نمایید.

ساعت شروع مصاحبه از ۸ صبح می باشد.

مصاحبه دوره های روزانه ، پردیس بین الملل و بورس اعزام در یک مکان در بخش ها و دانشکده ها انجام می شود.

 شناسه پرداخت ۲۴۰۰۴۸۰۳۱۹۷