نشست علمي بررسي ابعاد حقوقي و سياسي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ و شوراي اسلامي شهر و روستا به ميزباني معاونت پژوهشي دانشكده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز و با همكاري دادگستري كل استان فارس و انجمن علمي بخش علوم سياسي با استقبال گرم اساتيد، محققان، كانون وكلاي فارس، دانشجويان و خبرنگاران در سالن آمفي تئاتر اين دانشكده برگزار گرديد. ادامه...