دانشگاه شیراز با همکاری بنیاد نخبگان فارس مجموعه سمینارهای چگونگی ثبت اختراعات، ثبت طرحهای صنعتی، ثبت علائم تجاری را روزهای چهارشنبه و پنج شنبه  ۳ و ۴خردادماه برگزار خواهد کرد.  مجموعه دوره های مذکور در راستای ارتقا دانش عمومی دانشگاهیان و سایر افراد علاقه مند به صنعت بسیار پربار خواهد بود.  این مجموعه با تخفیف ۸۰ درصدی برای دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۰۳-۰۳
پوستر: