باسمه تعالي

 

قابل توجه دانشجويان دکتري ساير دانشگاهها متقاضي شرکت در آزمون بسندگي زبان دانشگاه شيراز

 

به استحضار مي رساند؛ دانشجويان دکتري ساير دانشگاهها که متقاضي شرکت در آزمون بسندگي زبان دانشگاه شيراز مورخ ۲۱/۲/۹۶ مي باشند مي توانند با در دست داشتن مدارک زير به پردیس ارم- دانشگاه شیراز- دانشکده ادبيات و علوم انساني – ساختمان جديد – جنب خوابگاه شهيد چمران- طبقه ۷- سرکار خانم شکري مراجعه نمايند.

مدارک لازم

۱.  يک قطعه عکس ۴×۳

۲.  کارت دانشجويي

۳.  فيش واريزي به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ريال به شماره حساب ۴۰۵۲۱۴۹۳۲۷ بانک ملت به نام دانشکده ادبيات و علوم انساني

منابع

 اين آزمون منبع خاصي ندارد. شامل ۱۰۰ سئوال است و نمره منفي ندارد.

منابع زير «صرفا» جهت آماده سازي اين آزمون معرفي مي گردد و به هيچ وجه به اين معني نيست که از اين منابع سؤال داده مي شود؛

BARRON'S TOEFL   

NTC's Preparation for the TOEFL

LONGMAN Preparation for the TOEFL

CAMBRIDGE Preparation for the TOEFL TEST

نوع آزمون

سؤالات آزمون در سطح تافل و  شامل ۳ بخش واژگان، دستور زبان و خواندن و درک مطلب مي باشد.

توجه : دانشجويان محترم  از تاریخ ۹۶/۲/۲  تا ۹۶/۲/۱۶ مي توانند براي ثبت نام حضوري اقدام نمايند.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی