بنياد نخبگان فارس اعلام كرد:‌ وحيد بااقبالي دانشجوي سال سوم دكتراي تكنولوژي غذايي دانشگاه شيراز با اختراع دستگاه «خشك كن رفركتنس ويندو اولترا (Ultra Refractance Window Dryer)» در جشنواره اختراعات بنياد ملي نخبگان برگزيده شد. ادامه...