با هدف  گسترش و تعميق ارتباطات ، نشست مشترك شهرداران استان فارس با مسئولان دانشگاه شيراز در مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...