دكتر ابراهيم گشتاسبي راد ، سرپرست دانشگاه شيراز در پيامي خطاب به خانم دكتر سيده زهره عظيمي فر ، مدير امور بين الملل دانشگاه و استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر ؛‌ كسب جايزه بين المللي Suffrage Science را تبريك گفت . ادامه...