دومين همایش خیرین آموزش عالی کشور، با حضور معاون وزير علوم،‌تحقيقات و فناوري،روساي دانشگاه ها، مسئولان بنیادهای خیرین آموزش عالی و خیرین آموزش عالی در مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...