بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که کافه کارآفرینی گیاهان دارویی و طب سنتی  که قرار بود در تاریخ پنجشنبه ۵ اسفندماه ۹۵ برگزار شود لغو گردید.  
برنامه به سال ۹۶ موکول شد. 
تاریخ دقیق متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۵-۱۲-۰۵
پوستر: