به اطلاع می رساند که زمان ثبت نام پذیرفته شدگان نیمه متمرکز و تکمیل ظرفیت آزمون ورودی مقطع کارشناسی سال ۹۵ دانشگاه شیراز متعاقبا از طریق سایت دانشگاه شیراز به آدرس http://www.shirazu.ac.ir اعلام می گردد.