اطلاعیه ها

اسامی پذیرفته شدگان (مشروط)دکتری نیمه متمرکز درمرحله تکمیل ظرفیت سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (**جدید**)

فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مشروط در مرحله تکمیل ظرفیت (این فرم منحصرا باید توسط شخص داوطلب تکمیل گردد و  به تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل دهند.)

نظر به این که پذیرش نهایی بر اساس نمره مرحله ارزیابی تخصصی و نتیجه بررسی صلاحیت های عمومی صورت می گیرد، لذا داوطلبان باید از تاریخ ۲۶/۱۰/۹۵ لغایت ۹/۱۱/۹۵ برای تکنیل فرم صلاحیت های عمومی مندرج در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.