قابل توجه دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
 
با توجه به رحلت ناگهانی آیت الله هاشمی رفسنجانی  کلیه امتحانات روز سه شنبه مورخ ۲۱/۱۰/۹۵ این دانشکده به شرح جدول زیر تغییر یافته است:
 
روز ساعت ۱۳:۱۵ -۱۱:۱۵ ساعت ۱۶ - ۱۴
چهارشنبه ۹۵/۱۰/۲۲   

حقوق مدنی ۴

تاسیسات الکتریکی و پروژه

جمعه ۹۵/۱۰/۲۴ بانکهای اطلاعاتی نوین

مبانی علم اقتصاد

حقوق مدنی ۸

اصول طراحی پایگاه داده ها

طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک