نشست مشترك جمعي از مسئولان نيروي انتظامي كشور و استان فارس با اساتيد دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز در تالار مرحوم دكتر معيري دانشكده مهندسي برگزار گرديد. ادامه...