قابل توجه داوطلبان محترم آزمون دکتری (تکمیل ظرفیت ) سال ۹۶-۹۵

داوطلبانی که در هنگام تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی تکمیل ظرفیت سال ۹۵ گزینه اسکان و تغذیه را انتخاب نموده اند برای بهره مندی از این تسهیلات به آدرس های زیر مراجعه نمایند.

تغـذیه : کلیه داوطلبان به معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

اسکـان : از ساعت ۷:۴۵ تا ۱۵:۴۵ به معاونت دانشجویی مراجعه شود.

* بعد از ساعت ۱۵:۴۵ (بعد از ساعت اداری)

خـواهـران : میدان امام حسین (ع) کوچه جنب دفتر امام جمعه (کوچه سازمان تبلیغات اسلامی)،خوابگاه زند مراجعه شود.

بـرادران : میدان ارم، پردیس ارم، خوابگاه مفتح مراجعه شود.

تـذکــرات :

۱- به دلیل محدودیت امکانات، این تسهیلات فقط به داوطلب ارائه خواهد شد.

۲- افرادی که خارج از ساعت اداری برای اسکان مراجعه می نمایند، لازم است روز بعد برای دریافت مجوز به معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

۳- همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون دکتری و کارت شناسایی معتبر الزامی است.

آدرس معاونت دانشجویی : میدان ارم ، پردیس ارم ، معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز

جدول زمانبندی آزمون و مصاحبه