به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دکترای دانشگاه شیراز می رساند؛ ستاد توانمندسازی و بهسازی اعضای هیات علمی دانشگاه های استان فارس کارگاه آموزشی تحت عنوان "برنامه ریزی معکوس در تدریس" در روز پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۲  ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ در سالن کنفرانس دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز برگزار می کند.

متقاضیان محترم جهت ثبت نام و هماهنگی لازم تا تاریخ ۹۵/۱۰/۰۱ با شماره (۰۹۳۵۵۴۶۷۱۶۹ - ۳۶۱۳۴۷۳۲) آقای خسرو برجی کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی تماس بگیرند.