با پیام حضرت آیت الله جوادی آملی نخستین همایش اهل بیت علیهم السلام و عرفان شیعی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) انجمن علمی عرفان اسلامی ایران، انجمن حکمت و فلسفه ایران، مجمع عالی حکمت اســـــلامی و دانشــــــگاه ادیان و مـــــــذاهب در روزهای دوشنبه و سه ­شنبه ۲۲ و ۲۳ آذرماه از ساعت ۸/۵ صبح
در تالار علامۀ جعفری دانشکدۀ الهیات دانشگاه شیراز و با حضور استادان فلسفه و عرفان کشور همچون:
 

۱-    دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
چهرۀ ماندگار فلسفه

۲-    دکتر غلامرضا  اعوانی                    
چهرۀ ماندگار فلسفه و رئیس انجمن حکمت و فلسفه

۳-    دکتر فاطمه طباطبایی         
عروس حضرت امام خمینی و رئیس انجمن عرفان اسلامی ایران

۴-    دکتر شهرام پازوکی   
 استاد برجسته عرفان اسلامی

۵-    دکتر محمد فنایی                          
  استاد فلسفه و عضو مجمع عالی حکمت اسلامی

۶-    دکتر محمد رضا الهی منش             
رئیس گروه عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب

۷-    دکتر منصور شمس                         
  مدرس برجستۀ عرفان اسلامی

۸-    دکتر محمد یوسف نیری               
استاد برجستۀ دانشگاه شیراز

۹-    دکتر محمد شریفانی                  
 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان فارس

۱۰- دکتر قاسم کاکایی                            
رئیس دانشکدۀ الهیات دانشگاه شیراز

۱۱-  دکتر سید ضیاء هاشمی                  
 معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برگزار خواهد شد. ورود برای عموم آزاد است

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۵-۰۹-۲۲
پوستر: