گزارش اجمالی جلسات اتاق فکر استان فارس 
سال ۹۴

در سال ۱۳۹۳ کارگروه های اتاق فکراستان فارس درهشت نشست با موضوعات متفاوت اقدام به برگزاری  جلسات متعدد نمود .
همچنین کارگرو هها ی اتاق فکر استان فارس از فروردین ۹۴ جلسات خود را از سر گرفت  که خلاصه و ماحصل نشست ها در ذیل آمده است:

نهمین جلسه اتاق فکر استان روز شنبه مورخ ۲۵/۱/۹۴ با موضوع اشتغال وبیکاری با حضور اعضاء اتاق فکر و  رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت در محل اتاق فکر برگزارشد .
در ابتدا رییس کارگروه اقتصاد ،عمرانی و فنی به بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در استان پرداخت .سپس رییس سازمان صنعت ،معدن وتجارت  گزارشی از آمار وبیکاری و نیز راهکارهای مورد نظر ارایه داد . همچنین چند از اساتید بخش اقتصاد دانشگاه شیراز به موانع و مشکلات سد راه اشتغال در استان و کشور اشاره کردند.

دهمین جلسه اتاق فکر استان فارس با موضوع اشتغال وبیکاری رور چهارشنبه مورخ ۱۶/۲/۹۴ با حضور رییس گروه اقتصاد ،چند تن از اساتید بخش اقتصاد دانشگاه شیراز و رییس اتاق بازرگانی فارس و رییس انجمن مدیران صنایع فارس در محل اتاق فکر استان برگزار گردید.در این جلسه روسای اتاق بازرگانی استان و انجمن مدیران استان فارس میزان آمارشاغلین در بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی را یادآورشدند و تاکید بیش از ۸۰ درصد از شاغلین استان در بنگاههای خصوصی مشغول کار هستند اما دولت توجه چندانی به این بخش ندارد .

یازدهمین جلسه اتاق فکر استان همانند گذشته در محل اتاق فکر در تاریخ ۵/۳/۹۴ ساعت ۱۶ بعدازظهر برگزار گردید. این جلسه با موضوع فرهنگی و اجتماعی و با حضور اعضای گروه فرهنگی و به ریاست حجت الاسلام صمدی اهری  رییس کروه مزبور ،معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز تشکیل شد .حجت الاسلام صمدی در این جلسه  ضمن معرفی توانمندیها و قابلیت های استان در حوزه فرهنگی گزارشی از برنامه ها و چشم انداز اولویت های فرهنگی در برنامه توسعه کشور راارایه داد.

دوازدهمین جلسه اتاق فکر روز چهارشنبه مورخ ۶/۳/۹۴ در اتاق فکر استان برگزار شد.
این جلسه که موضوع آن اشتغال و بیکاری بود  میزبان چند تن از مدیران و کارشناسان بانک های دولتی وخصوصی  استان بود ،دست اندرکاران امور بانکی  در این نشست چالش ها و موانع فراروی بانک ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آنها از اساتید دانشگاه خواستند بانک ها را در امور و فرایند مسایل بانکی همراهی نمایند.مدیر گروه اقتصاد اتاق فکر استان نیز از بانکی ها خواست معضلات موجود بانک ها را در اختیاراتاق فکر قرار دهند.

سیزدهمین جلسه اتاق فکر استان فارس با دیگر جلسات قبل تفاوت دیگری داشت .این جلسه به صورت فوق العاده و به در خواست مدیر اتاق فکر استان های کشور در خصوص بررسی وضعیت آلاینده های پالایشگاه شیراز واقع در دشت زرقان  و بسط و توسعه آن اختصاص داشت. با دعوت دبیر اتاق فکر استان از مدیرعامل پالایشگاه شیراز ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس،معاون سازمان جهاد کشاورزی استان ،مدیر کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای و چندتن از اساتید دانشگاه شیراز باتخصص در زمینه های علوم زمین ،شیمی _نفت _گاز ،عمران و محیط زیست نخستین جلسه این گروه به ریاست مدیر گروه مزبور  برگزار شد . در این جلسه مدیر عامل پالایشگاه ضمن دفاع از مسایل زیست محیطی و حدود و ثغور پالایشگاه در محدوده پارک بمو خواستار همکاری اتاق فکر برای توسعه پالایشگاه شد .مدیر عامل محیط زیست فارس هم ضمن ارایه گزارشی از وضعیت نابسامان زیست محیطی این منطقه خواستار توسعه این پالایشگاه در منطقه دیگری از استان شد.
در این جلسه مقرر شد مدیرعامل پالایشگاه ظرف یکهفته گزارش ارزیابی زیست محیطی در اختیار اتاق فکر استان قرار دهد.

چهاردهمین جلسه اتاق فکر استان  روز سه شنبه مورخ ۱۹/۳/۹۴ در محل اتاق فکر استان فارس  با حضور اعضای گروه فرهنگی و به ریاست مدیر گروه برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل مهم روز و باتوجه به در پیش بودن انتخابات مجالس خبرگان  و شورای اسلامی در سال جاری  مقرر گردید اعضای گروه در یک بازه  زمانی  در زمینه  بررسی وضعیت انتخابات ،جناح بندی ها ،مشارکت حد اکثری ،تاریخچه انتخابات در ایران و ...به بحث و تبادل نظر بپردازند و در هر جلسه یکی از اعضا به تفصیل در خصوص یکی از موارد فوق بپردازد.

پانزدهمین جلسه اتاق فکر روز یکشنبه مورخ ۲۴/۳/۹۴ در محل اتاق فکر استان برگزار گردید .
موضوع پانزدهمین جلسه اتاق فکر مسایل فرهنگی و اجتماعی بود و مهمان این هفته اتاق فکر مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و بود.
در این جلسه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس گزارشی از پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی به منظور شناسایی عوامل کاهنده و افزاینده سرمایه اجتماعی و مولفه های مربوط به آن ارایه داد.

شانزدهمین جلسه اتاق فکر استان فارس روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۳/۹۴ در محل اتاق فکر استان  با حضور اعضای کارگروه سیاست و به ریاست مدیر گروه برگزار گردید.
در این جلسه یکی از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی به بررسی مهمترین شاخص های دموکراسی و توسعه سیاسی ،مشارکت سیاسی ،مشارکت رسانه ای،ضرورت و فایده مندی انتخابات ،متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر انتخابات وارایه پیشنهاداتی در زمینه برگزاری انتخابات سالم ورقابتی و اثر بخش پرداخت .

هفدهمین جلسه اتاق فکر استان روز یکشنبه مورخ ۳۱/۳/۹۴ و سومین جلسه کارگروه محیط زیست به ریاست مدیر گروه ونیز اعضای گروه در محل اتاق فکر برگزار گردید.
در این جلسه دبیر اتاق فکر استان گزارش زیست محیطی پالایشگاه شیراز را در اختیار اعضای گروه برای بررسی  واعلام نظر کارشناسی ارایه داد.
مدیر گروه محیط زیست نیز بر اساس معیارهای تخصصی اساتید عضو کارگروه فصل های مختلف گزارش را در اختیار آنها قرار داد تا در جلسه بعدی نقطه نظرات و دیدگاهای خود را ارایه دهند .

هجدهمین جلسه اتاق فکر استان فارس و سومین جلسه کارگروه سیاست روز دوشنبه مورخ ۱ / ۴ / ۹۴ در محل اتاق فکر استان فارس برگزار گردید .
در این جلسه که اعضای کارگروه سیاست حضور داشتند  یکی از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی با موضوع انتخاب اصلح به بررسی وضعیت انتخابات پرداخت .دراین جلسه مباحث صنفی ،فرهنگ سیاسی ،مباحث اقتصادی ،تقویت احزاب ،آفت های جامعه سیاسی و ... مورد تحلیل قرار گرفت .
نوزدهمین  جلسه اتاق فکر استان فارس و سومین جلسه کارگروه محیط زیست روز یکشنبه مورخ۷/۴/۹۴ درخصوص پیگیری وضعیت آلاینده های پالایشگاه شیراز و توسعه آن در سالن اجتماعات اداره محیط زیست استان فارس برگزار گردید. در این جلسه که به ریاست مدیر گروه محیط زیست اتاق فکر برگزارگردید ابتدا ایشان بطور اجمال به گزارش زیست محیطی پالایشگاه شیراز پرداخت .سپس رییس محیط زیست استان فارس در خصوص وضعیت نابهنجار این مجموعه پرداخت .وی تراکم متعدد کارخانه های صنعتی در شهرک صنعتی ،وجود دهها گاوداری ،صنایع شیمیایی،همجواری بزرگراه شیراز _اصفهان و چندین پارامتر دیگر را از جمله موارد آلایندگی دشت زرقان عنوان کرد .
در ادامه چند تن از اساتید دانشگاه شیراز در خصوص شاخص های زیست محیطی ،جهت های باد ،بررسی های میدانی ،افزایش مشکلات زیست محیطی ،پیامدهای بیماری برای ساکنان دشت زرقان و ...مباحثی ارایه کردند .                                                                                                   

بیستمین جلسه اتاق فکر استان فارس  و چهارمین جلسه کارگروه سیاست با موضوع قانون انتخابات و آسیب شناسی روز شنبه مورخ ۹/۴/۹۴ با حضور اعضاء در محل اتاق فکر برگزار شد .
در این جلسه عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و عضو گروه سیاست اتاق فکر در رابطه با قانون انتخابات و آسیب شناسی در ایران مطالبی پیرامون تاریخچه قانون انتخابات ،شرایط منتخبان ،کیفیت انتخابات،انتخاب کنندگان ،انتخاب شوندگان،کیفیت نظارت،نظارت استصوابی،نظارت اطلاعی و... بیان داشت .                                                                        

بیست و یکمین جلسه اتاق فکر  استان فارس و چهارمین جلسه کارگروه محیط زیست اتاق فکر استان فارس پیرامون بررسی ادامه بررسی توسعه پالایشگاه شیراز در دشت زرقان  روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۴/۹۴  در محل اتاق فکر برگزار شد .                                                                          
در این جلسه که اعضای کارگروه محیط زیست اتاق فکر حضور داشتند ،رییس شورای اسلامی شهر زرقان که توسط اتاق فکر برای ارایه گزارش دعوت شده بود پیرامون وضعیت موجود دشت زرقان گزارشی ارایه داد و خواستار توقف توسعه پالایشگاه زرقان در محدوده فعلی شد.                           
رییس شورای شهر زرقان وجود انبوه کارخانجات صنعتی ،شیمیایی ،خشک شدن آبهای زیرزمینی،افزایش آلودگی محدوده شهرزرقان ،نارضایتی مردم از توسعه وگسترش پالایشگاه شیراز و به خطر افتادن وضعیت زیست محیطی پارک ملی بمو را از جمله دلایل شورای اسلامی شهر زرقان برای توقف توسعه پالایشگاه عنوان کرد .                                                                           

بیست و دومین جلسه اتاق فکر استان فارس و پنجمین جلسه کارگروه محیط زیست اتاق فکر روز یکشنبه مورخ ۱۴/۴/۹۴ به ریاست مدیر گروه محیط زیست و رییس محیط زیست استان فارس و اعضای کارگروه محیط زیست در محل اتاق فکر استان فارس برگزار گردید .                                         
در این جلسه که به منظور جمع بندی جلسات گذشته وارایه گزارش به مدیر شبکه اتاق های فکر استانی کشور برگزار شد اعلام شد :با توجه به ماموریت محول شده به اتاق فکر استان فارس در زمینه برآورد آثار و تبعات زیست محیطی ،تاسیس و توسعه پالایشگاه شیراز در محدوده دشت زرقان ،کارگروه محیط زیست اتاق فکر استان فارس با برگزاری بیش از ۵ جلسه با حضور نخبگان و متخصصان و نیز مسولین  پالایشگاه شیراز و محیط زیست استان فارس و رییس شورای اسلامی شهر زرقان ابعاد گوناگون موضوع بررسی شد .                                                                                                    
لازم به ذکر است طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه شیراز توسط اعضای اتاق فکر فارس مرکب از ۵ استاد با تجربه دانشگاه شیراز و دارای طرح های متعدد کاربردی با صنعت و نمایندگان               سازمان آب منطقه ای فارس و سازمان جهاد کشاورزی فارس و جلساتی با کارشناسان پالایشگاه شیراز و سازمان محیط زیست برگزار گردید .                                                                              

بیست و  سومین  جلسه اتاق فکر استان فارس و ششمین  جلسه کارگروه محیط زیست اتاق فکر روز دوشنبه  مورخ   ۱۳/۷/۹۴به ریاست مدیر گروه محیط زیست و اعضای کارگروه محیط زیست در محل اتاق فکر استان فارس برگزار گردید .در این جلسه چالش های زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .                                                                                                               

بیست و چهارمین جلسه اتاق فکر استان فارس  و پنجمین جلسه کارگروه سیاست با موضوع بررسی برگزاری میزگردهای انتخاباتی اختصاص یافت  این جلسه روز سه شنبه  مورخ ۲۸/۷/۹۴ با حضور اعضاء در محل اتاق فکر برگزار شد .                                                                               

جلسات بیست و پنجم ، بیست و ششم ، بیست و هفتم ، سی ام  ، سی و یکم ، سی و سوم و سی و پنجم  اتاق فکر استان فارس  به موضوع بررسی برگزاری انتخابات مجالس شورای اسلامی وخبرگان رهبری اختصاص یافت  این جلسات روزهای ۱۲/۸/۹۴  و۱۸/۹/ ۹۴ و۲/۱۰/۹۴ و۲۷/۱۰/۹۴ با حضور اعضاء در محل اتاق فکر برگزار شد.                                                                                 
بیست و هشتمین جلسه اتاق فکر فارس به بررسی و جمع بندی عملکرد یکساله و همراه با پیشنهادهایی برای جلسات سال آینده در روز سه شنبه مورخ ۳/۹/۹۴ برگزار گردید .                                     
بیست و نهمین جلسه اتاق فکر استان فارس در زمینه میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری برگزار شد .                                                                                                                
این جلسه در روز سه شنبه مورخ ۲۴/۹/۹۴ در محل اتاق فکر استان فارس و با حضور اعضای  این کارگروه و چند تن از فعالان حوزه گردشگری برگزار شد  .                                                    
سی و دومین و سی هشتمین  جلسه اتاق فکر استان فارس نیز در روز یک شنبه مورخ ۲۹/۹/۹۴  و ۲۶/۱۱/۹۴ با موضوع اقتصاد و اشتغال و مدیریت با حضور اعضای کارگروه اقتصاد  برگزار گردید .
سی و چهارمین جلسه اتاق فکر استان فارس هم در روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۹۴ با موضوع مسئله شناسی با حضور چندین نفر از اعضای کارگرو ههای مختلف اتاق فکر استان فارس برگزار گردید .  

سی و هفتمین  و سی نهمین جلسات اتاق فکر استا ن فارس در روزهای ۶/۱۱/۹۴ و ۱۱/۱۲/۹۴ با موضوع گردشگری و با حضور اعضای کارگروه گردشگری و صنایع دستی و چند تن از مدیران سازمان میراث فرهنگی و نیز فعالان بخش خصوصی برگزار گردید .                                        
                                          

لازم به یادآوری است علاوه بر برگزاری سلسله نشست ها و جلسات کارگروههای پنج گانه اتاق فکر استان فارس فعالیت های زیردرحوزه اتاق فکرانجام پذیرفت .                                                

۱ -  تشکیل جلسات شش گانه کارگروه سیاست اتاق فکر با محوریت مسایل سیاسی و آسیب شناسی آن در سطح استانی وملی و با تمرکز بر مسأله انتخابات و راهکارهای مشارکت حد اکثری و آسیبهای حداقلی
۲ - تشکیل جلسات کارگروه محیط زیست در ۶ جلسه که بخش عمده جلسات به مسایل آلایندگی و زیست محیطی دشت زرقان و پالایشگاه شیراز اختصاص داشت .
۳ - ارایه گزارش تحلیلی از وضعیت کلی استان فارس به مناسبت سفر ریاست جمهور در اردیبهشت ۱۳۹۴ که توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تحت عنوان "نظر نخبگان و صاحب نظران غیر دولتی در باره چالش های توسعه در استان فارس " در اختیار هیات محترم دولت نیز قرار گرفت و حاوی نظرات همکاران اتاق فکر و کارگروه های آن پیرامون آسیب ها و پیشنهادات کل سیاست گزاری های اجتماعی سیاسی فرهنگی –اقتصادی – سلامت و بهداشت و زیست محیطی استان است.
۴ - ارائه گزارش تحلیلی به درخواست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در ارتباط با توسعه پالایشگاه زرقان و تاثیرات مثبت و منفی آن بر وضعیت زیست محیطی و اقتصادی استان که پس از جلسات متعددکارشناسی توسط کارگروه زیست محیطی و سلامت اتاق فکر و نشست هایی با متخصصان استان و مقامات دولتی که اخیرا سازمان محیط زیست بر نظرات و دیدگاههای کارگروه محیط زیست اتاق فکر استان فارس صحه گذاشته است .
۵ - برنامه ریزی کارگروه سیاست اتاق فکر برای برگزاری و تشکیل نشست ها و میز گردهای انتخاباتی  .
۶-  برنامه ریزی  کارگروه سیاست و کارگروه فرهنگی  برای استفاده از نقطه نظرات و دیدگاههای اصحاب رسانه در حوزه های فرهنگ ، هنر ، و مطبوعات  .
۷ -  برنامه ریزی کارگروه محیط زیست  اتاق فکر درخصوص بررسی چالش های زیست محیطی استان فارس خواهد بود .
۸ – برگزاری نشست خبری مدیر اتاق فکر استان فارس با خبرنگارارن رسانه های گروهی و انعکاس مطلوب در رسانه ها .
۹ – دیدار مدیر و اعضای شورای سیاستگذاری اتاق فکر استان فارس با استاندار فارس و ارائه گزارش توسط مدیر اتاق فکر و گفتگوی اعضای شورای سیاستگذاری با استاندار .
۱۰ – نشست روسا ، دبیران و اعضای کارگروههای اتاق فکر استان بمنظور جمع بندی عملکرد یکساله و برنامه ریزی برای آینده .
۱۱ – برگزاری دو نشست کارگروه گردشگری با حضور اعضای کارگروه و فعالان  گردشگری بخش خصوصی  و دولتی .
۱۲ – نشست کارگروه اقتصاد برای بررسی  برنامه های آمایش  استان وسند چشم انداز توسعه
۱۳ – برگزاری نشست مسئله شناسی اتاق های فکر با حضور روسا ، دبیران و اعضای کارگروهها .
۱۴ – سخنرانی دکتر سعید رحیمیان مدیر اتاق فکر استان فارس در سمینار علمی جمعیت و محیط زیست در در دانشگاه شیراز .
۱۵ – ارائه فهرست و عناوین و راهکارهای برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع انتخابات به استانداری فارس .
۱۶ – برگزاری نشست های چندگانه پیرامون طرح های گفت و گوی عقلانی و مسئله شناسی با حضور اساتید صاحب نظر در این حوزه و نیز کارگروه سیاست
۱۷ – شرکت برخی از اعضای اتاق فکر استان در جلسات سازمان ها و ادارات دولتی  استان در خصوص موضوعات تخصصی خود .
۱۸- ارائه طرح تدوین برنامه درسی و آموزش های مربوط به ازداج و تشکیل خانواده به استاندار فارس .
۱۹ – پاسخ به نامه ریاست محترم اتاق های فکر استانی در خصوص " تحلیل تجربه اتاق های فکر استانی " .
۲۰ – معرفی رییس کارگروه سیاست اتاق فکر استان فارس به عنوان نماینده اتاق فکر استان برای شرکت در جلسات ماهانه شبکه اتاق های فکر استانی .
۲۱ – برگزاری نمایش ، نقد و بررسی فیلم " مادرکشی " با حضور مهندس درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست کشور .
۲۲- ارسال سوالات استخراج شده از روسای کارگروهها به معاونت فرهنگی دانشگاه جهت استفاده در جلسات کاندیداها و مناظرات
۲۳ – اجرای جلسه ای ( به صورت مشترک با معاونت فرهنگی ) برای اعضای هیات علمی با موضوع مناظره کاندیداهای شاخص لیست های مطرح استان  ( چهارشنبه ۵ اسفند ۹۴ )
۲۴ – شرکت رییس اتاق فکر استان فارس در جلسه برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق  در دفتر امور اجتماعی استانداری فارس  روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۹۴

گزارش اجمالی جلسات اتاق فکر استان فارس

                                  ( ۳۳ جلسه )  

نخستین جلسه اتاق فکر استان روز سه شنبه ۲۷/۷/۹۳ در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز تشکیل شد و سپس مدیر اتاق فکر استان اهداف و ضرورت برنامه های اتاق فکر استان را تشریح و درباره روال و نحوه تشکیل جلسات توضیحاتی داد .در این نشست درخصوص بررسی و نقد سیاست های کلی و منطقه ای دولت در استان مقرر شد پس از بررسی وضع موجود استان و کشور براساس اطلاعات و آمار اخذ شده از مجاری رسمی به مسائل ، بحران ها و آسیب های مربوطه پرداخته شود .

دومین جلسه اتاق فکر استان روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۸/۹۳ با حضور اعضاء تشکیل شد . در این جلسه در خصوص مسائل زیست محیطی و کمبود آب ، چند وجهی بودن مسایل اقتصادی و لزوم دستیابی به آمار رسمی و اطلاعات به روز و ارائه سرفصل های اصلی حوزه درمان و مشکلات آن بحث و تبادل نظر شد .

سومین جلسه اتاق فکر استان فارس روز پنجشنبه مورخ ۲۲/۸/۹۳ با حضور جمعی از اعضاء اتاق فکر برگزار شد . در این نشست موضوع بحران آب ، خشکسالی و مسائل زیست محیطی به عنوان محور جلسه در دستور کار قرار گرفت . دستیابی و یافتن علل بحران آب ، بررسی جنبه های فنی بحران آب و نوع نگاه های ناحیه ای و منطقه ای به بحران مزبور از جمله مواردی بود که دراین جلسه به آن پرداخته شد.

چهارمین جلسه اتاق فکر استان روزپنجشنبه ۶/۹/۹۳ در معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز با حضور اعضاء و افراد مدعو برپا شد .
در این نشست پس از مرور مباحث جلسه گذشته در خصوص بحران آب و مسائل محیط زیست اعضاء گروه محیط زیست دیدگاههای خود را در قالب الگوهای توسعه ، ترسیم توسعه پایدار براساس درنظرگرفتن مقوله آب ، محدودکردن استفاده از منابع از جمله آب بیان کردند . در این جلسه چالش های فرا روی بحران آب شامل بهره برداری نامطلوب از سازه های آبی و تلفات زیاد آب ، عدم توجه به مدیریت مصرف و فشار بیشتر از توان تولید به منابع آب ، پایین بودن راندمان در مراحل تامین ، انتقال و توزیع آب ، عدم مدیریت صحیح ، ازدحام پروژه های درحال اجرا و اختلاف زیاد عرضه و تقاضا مورد بحث قرار گرفت .

پنجمین جلسه اتاق فکر استان فارس روز پنجشنبه مورخ ۱۸/۱۰/۹۳ با حضور اعضاء اتاق فکر و با موضوع ازدواج و طلاق برگزار شد .در این جلسه رئیس گروه اجتماعی و جمعیت گزارشی از وضعیت ازدواج و طلاق ارائه داد . در این جلسه عنوان گردید موضوع ازدواج و طلاق به عنوان یک امر مهم نه تنها در کشور ما چالش برانگیز شده که در سطح جهانی نیز نگرانی صاحب نظران رابه همراه دارد . راهکارهایی که برای این مقوله عنوان گردید به شرح زیر است :ریشه یابی راه کارهای سنتی و فقدان الگوهای مدرن و سالم ، به چالش کشاندن عدم خود آگاهی ، حمایت ساختارهای اجتماعی و قواعد و قوانین و نهادهای اجتماعی از این موضوع کاهش آسیب های بعد از طلاق ، غافل شدن از آسیب های روانی و اجتماعی و فرهنگی طلاق .

ششمین جلسه اتاق فکر استان فارس پنجشنبه ۹/۱۱/۹۳ با موضوع مشکلات و معضلات خانواده و مسایل ازدواج و طلاق با حضور اعضاء برگزار گردید . در این نشست گزارشی از وضعیت جمعیتی استان (روستا و شهر) مهاجرت به شهرها ، جرائم و حاشیه نشینی در شهرها ، کاهش ازدواج و افزایش طلاق ، معضل تک فرزندی و آموزش در خصوص ازدواج ارایه شدو مقررشد راهکارهای جدیدی برای پاسخگوییبه چالش های فوق داده شود .

هفتمین جلسه اتاق فکر استان روز پنجشنبه ۳۰/۱۱/۹۳ با حضور اعضاء اتاق فکر و تنی چند از مسوولین استانی با موضوع جمعیت برگزارگردید .در این نشست گزارشی از وضعیت موالید ، باروری ، مرگ و میر و ازدواج توسط یکی از اساتید جامعه شناسی دانشگاه شیراز ارایه گردید .رئیس اتاق فکر استان نیز گفت : کشور ما در حال حاضر با بحران نرخ کاهش باروری وموالید مواجه است و نیاز به بررسی و به چالش کشاندن سرفصل های مهم جمعیتی است و باید برای این موضوع جلسات دیگری برگزار کنیم تا به نتایج معقول و کارشناسی برسیم.

هشتمین جلسه اتاق فکر استان روز پنجشنبه ۱۴/۱۲/۹۳ با حضور اعضاء بر گزار گردید. ابتدا رئیس گروه اقتصاد و عمرانی و فنی گزارشی از وضعیت بیکاری در فارس (در سطح شهرستانها و استان ) در مقایسه با متوسط و میانگین کشوری و برخی استانها ارایه داد. سپس رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گزارشی از سند توسعه اشتغال استان ارایه داد . همچنین مقرر شد در رابطه با موضوع بیکاری در جلسات آینده گزارش هایی ارایه شود . در ضمن توسط رئیس اداره تعاون استان راهکارهای بهبود فضای کسب و کار ، بازنگری در صنعت توسعه و اشتغال ، حفظ فرصت های شغلی ، سامان دهی اتباع خارجی و ارتقاء فرهنگ کار و بهره وری مطرح و در جلسات آتی بررسی خواهد شد .

نهمین جلسه اتاق فکر استان روز شنبه مورخ ۲۵/۱/۹۴ با موضوع اشتغال وبیکاری با حضور اعضاء اتاق فکر و رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت در محل اتاق فکر برگزارشد .
در ابتدا رییس کارگروه اقتصاد ،عمرانی و فنی به بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در استان پرداخت .سپس رییس سازمان صنعت ،معدن وتجارت گزارشی از آمار وبیکاری و نیز راهکارهای مورد نظر ارایه داد . همچنین چند از اساتید بخش اقتصاد دانشگاه شیراز به موانع و مشکلات سد راه اشتغال در استان و کشور اشاره کردند.

دهمین جلسه اتاق فکر استان فارس با موضوع اشتغال وبیکاری رور چهارشنبه مورخ ۱۶/۲/۹۴ با حضور رییس گروه اقتصاد ،چند تن از اساتید بخش اقتصاد دانشگاه شیراز و رییس اتاق بازرگانی فارس و رییس انجمن مدیران صنایع فارس در محل اتاق فکر استان برگزار گردید.در این جلسه روسای اتاق بازرگانی استان و انجمن مدیران استان فارس میزان آمارشاغلین در بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی را یادآورشدند و تاکید بیش از ۸۰ درصد از شاغلین استان در بنگاههای خصوصی مشغول کار هستند اما دولت توجه چندانی به این بخش ندارد .

یازدهمین جلسه اتاق فکر استان همانند گذشته در محل اتاق فکر در تاریخ ۵/۳/۹۴ ساعت ۱۶ بعدازظهر برگزار گردید. این جلسه با موضوع فرهنگی و اجتماعی و با حضور اعضای گروه فرهنگی و به ریاست حجت الاسلام صمدی اهری رییس کروه مزبور ،معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز تشکیل شد .حجت الاسلام صمدی در این جلسه ضمن معرفی توانمندیها و قابلیت های استان در حوزه فرهنگی گزارشی از برنامه ها و چشم انداز اولویت های فرهنگی در برنامه توسعه کشور راارایه داد.

دوازدهمین جلسه اتاق فکر روز چهارشنبه مورخ ۶/۳/۹۴ در اتاق فکر استان برگزار شد.
این جلسه که موضوع آن اشتغال و بیکاری بود میزبان چند تن از مدیران و کارشناسان بانک های دولتی وخصوصی استان بود ،دست اندرکاران امور بانکی در این نشست چالش ها و موانع فراروی بانک ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آنها از اساتید دانشگاه خواستند بانک ها را در امور و فرایند مسایل بانکی همراهی نمایند.مدیر گروه اقتصاد اتاق فکر استان نیز از بانکی ها خواست معضلات موجود بانک ها را در اختیاراتاق فکر قرار دهند.

سیزدهمین جلسه اتاق فکر استان فارس با دیگر جلسات قبل تفاوت دیگری داشت .این جلسه به صورت فوق العاده و به در خواست مدیر اتاق فکر استان های کشور در خصوص بررسی وضعیت آلاینده های پالایشگاه شیراز واقع در دشت زرقان و بسط و توسعه آن اختصاص داشت. با دعوت دبیر اتاق فکر استان از مدیرعامل پالایشگاه شیراز ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس،معاون سازمان جهاد کشاورزی استان ،مدیر کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای و چندتن از اساتید دانشگاه شیراز باتخصص در زمینه های علوم زمین ،شیمی _نفت _گاز ،عمران و محیط زیست نخستین جلسه این گروه به ریاست مدیر گروه مزبور برگزار شد . در این جلسه مدیر عامل پالایشگاه ضمن دفاع از مسایل زیست محیطی و حدود و ثغور پالایشگاه در محدوده پارک بمو خواستار همکاری اتاق فکر برای توسعه پالایشگاه شد .مدیر عامل محیط زیست فارس هم ضمن ارایه گزارشی از وضعیت نابسامان زیست محیطی این منطقه خواستار توسعه این پالایشگاه در منطقه دیگری از استان شد.
در این جلسه مقرر شد مدیرعامل پالایشگاه ظرف یکهفته گزارش ارزیابی زیست محیطی در اختیار اتاق فکر استان قرار دهد.

چهاردهمین جلسه اتاق فکر استان روز سه شنبه مورخ ۱۹/۳/۹۴ در محل اتاق فکر استان فارس با حضور اعضای گروه فرهنگی و به ریاست مدیر گروه برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل مهم روز و باتوجه به در پیش بودن انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی در سال جاری مقرر گردید اعضای گروه در یک بازه زمانی در زمینه بررسی وضعیت انتخابات ،جناح بندی ها ،مشارکت حد اکثری ،تاریخچه انتخابات در ایران و ...به بحث و تبادل نظر بپردازند و در هر جلسه یکی از اعضا به تفصیل در خصوص یکی از موارد فوق بپردازد.

پانزدهمین جلسه اتاق فکر روز یکشنبه مورخ ۲۴/۳/۹۴ در محل اتاق فکر استان برگزار گردید .
موضوع پانزدهمین جلسه اتاق فکر مسایل فرهنگی و اجتماعی بود و مهمان این هفته اتاق فکر مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و بود.
در این جلسه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس گزارشی از پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی به منظور شناسایی عوامل کاهنده و افزاینده سرمایه اجتماعی و مولفه های مربوط به آن ارایه داد.

شانزدهمین جلسه اتاق فکر استان فارس روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۳/۹۴ در محل اتاق فکر استان با حضور اعضای کارگروه سیاست و به ریاست مدیر گروه برگزار گردید.
در این جلسه یکی از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی به بررسی مهمترین شاخص های دموکراسی و توسعه سیاسی ،مشارکت سیاسی ،مشارکت رسانه ای،ضرورت و فایده مندی انتخابات ،متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر انتخابات وارایه پیشنهاداتی در زمینه برگزاری انتخابات سالم ورقابتی و اثر بخش پرداخت .

هفدهمین جلسه اتاق فکر استان روز یکشنبه مورخ ۳۱/۳/۹۴ و سومین جلسه کارگروه محیط زیست به ریاست مدیر گروه ونیز اعضای گروه در محل اتاق فکر برگزار گردید.
در این جلسه دبیر اتاق فکر استان گزارش زیست محیطی پالایشگاه شیراز را در اختیار اعضای گروه برای بررسی واعلام نظر کارشناسی ارایه داد.
مدیر گروه محیط زیست نیز بر اساس معیارهای تخصصی اساتید عضو کارگروه فصل های مختلف گزارش را در اختیار آنها قرار داد تا در جلسه بعدی نقطه نظرات و دیدگاهای خود را ارایه دهند .

هجدهمین جلسه اتاق فکر استان فارس و سومین جلسه کارگروه سیاست روز دوشنبه مورخ ۱ / ۴ / ۹۴ در محل اتاق فکر استان فارس برگزار گردید .
در این جلسه که اعضای کارگروه سیاست حضور داشتند یکی از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی با موضوع انتخاب اصلح به بررسی وضعیت انتخابات پرداخت .دراین جلسه مباحث صنفی ،فرهنگ سیاسی ،مباحث اقتصادی ،تقویت احزاب ،آفت های جامعه سیاسی و ... مورد تحلیل قرار گرفت .
نوزدهمین جلسه اتاق فکر استان فارس و سومین جلسه کارگروه محیط زیست روز یکشنبه مورخ۷/۴/۹۴ درخصوص پیگیری وضعیت آلاینده های پالایشگاه شیراز و توسعه آن در سالن اجتماعات اداره محیط زیست استان فارس برگزار گردید. در این جلسه که به ریاست مدیر گروه محیط زیست اتاق فکر برگزارگردید ابتدا ایشان بطور اجمال به گزارش زیست محیطی پالایشگاه شیراز پرداخت .سپس رییس محیط زیست استان فارس در خصوص وضعیت نابهنجار این مجموعه پرداخت .وی تراکم متعدد کارخانه های صنعتی در شهرک صنعتی ،وجود دهها گاوداری ،صنایع شیمیایی،همجواری بزرگراه شیراز _اصفهان و چندین پارامتر دیگر را از جمله موارد آلایندگی دشت زرقان عنوان کرد .                                                                                                                                        
در ادامه چند تن از اساتید دانشگاه شیراز در خصوص شاخص های زیست محیطی ،جهت های باد ،بررسی های میدانی ،افزایش مشکلات زیست محیطی ،پیامدهای بیماری برای ساکنان دشت زرقان و ...مباحثی ارایه کردند .

بیستمین جلسه اتاق فکر استان فارس و چهارمین جلسه کارگروه سیاست با موضوع قانون انتخابات و آسیب شناسی روز شنبه مورخ ۹/۴/۹۴ با حضور اعضاء در محل اتاق فکر برگزار شد .                                              
در این جلسه عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و عضو گروه سیاست اتاق فکر در رابطه با قانون انتخابات و آسیب شناسی در ایران مطالبی پیرامون تاریخچه قانون انتخابات ،شرایط منتخبان ،کیفیت انتخابات،انتخاب کنندگان ،انتخاب شوندگان،کیفیت نظارت،نظارت استصوابی،نظارت اطلاعی و... بیان داشت .

بیست و یکمین جلسه اتاق فکر استان فارس و چهارمین جلسه کارگروه محیط زیست اتاق فکر استان فارس پیرامون بررسی ادامه بررسی توسعه پالایشگاه شیراز در دشت زرقان روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۴/۹۴ در محل اتاق فکر برگزار شد .                                                                                                                               
در این جلسه که اعضای کارگروه محیط زیست اتاق فکر حضور داشتند ،رییس شورای اسلامی شهر زرقان که توسط اتاق فکر برای ارایه گزارش دعوت شده بود پیرامون وضعیت موجود دشت زرقان گزارشی ارایه داد و خواستار توقف توسعه پالایشگاه زرقان در محدوده فعلی شد.                                                                                             
رییس شورای شهر زرقان وجود انبوه کارخانجات صنعتی ،شیمیایی ،خشک شدن آبهای زیرزمینی،افزایش آلودگی محدوده شهرزرقان ،نارضایتی مردم از توسعه وگسترش پالایشگاه شیراز و به خطر افتادن وضعیت زیست محیطی پارک ملی بمو را از جمله دلایل شورای اسلامی شهر زرقان برای توقف توسعه پالایشگاه عنوان کرد .

بیست و دومین جلسه اتاق فکر استان فارس و پنجمین جلسه کارگروه محیط زیست اتاق فکر روز یکشنبه مورخ ۱۴/۴/۹۴ به ریاست مدیر گروه محیط زیست و رییس محیط زیست استان فارس و اعضای کارگروه محیط زیست در محل اتاق فکر استان فارس برگزار گردید .    در این جلسه که به منظور جمع بندی جلسات گذشته وارایه گزارش به مدیر شبکه اتاق های فکر استانی کشور برگزار شد اعلام شد :با توجه به ماموریت محول شده به اتاق فکر استان فارس در زمینه برآورد آثار و تبعات زیست محیطی ،تاسیس و توسعه پالایشگاه شیراز در محدوده دشت زرقان ،کارگروه محیط زیست اتاق فکر استان فارس با برگزاری بیش از ۵ جلسه با حضور نخبگان و متخصصان و نیز مسولین پالایشگاه شیراز و محیط زیست استان فارس و رییس شورای اسلامی شهر زرقان ابعاد گوناگون موضوع بررسی شد.  .
لازم به ذکر است طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه شیراز توسط اعضای اتاق فکر فارس مرکب از ۵ استاد با تجربه دانشگاه شیراز و دارای طرح های متعدد کاربردی با صنعت و نمایندگان سازمان آب منطقه   ای فارس و سازمان جهاد کشاورزی فارس و جلساتی با کارشناسان پالایشگاه شیراز و سازمان محیط زیست برگزار گردید .

                                                                                        

بیست و سومین جلسه اتاق فکر استان فارس و  ششمین جلسه کارگروه محیط زیست روز دوشنبه مورخ ۱۳ / ۷ / ۹۴ به ریاست پروفسور عزت الله رییسی در خصوص تعیین اولویت های زیست محیطی استان با حضور اعضای کارگروه برگزار شد .                                                                                                                                     

جلسات ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ،۳۰ و ۳۱اتاق فکر استان فارس نیز توسط کارگروه سیاست اتاق فکر به موضوع انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی اختصاص داشت که به ریاست دکتر محمد مهدی مرادی خلج و با حضور اعضا برگزار شد که طی نامه ای ماحصل عناوین و فهرستهای نشستها به مدیرکل دفترامور سیاسی و انتخابات استانداری فارس ارسال شد تا در صورت لزوم کارگاههای آموزشی  برای فرمانداران و بخشداران توسط اعضای کارگروه سیاست  برگزار شود .                                                                                                          

جلسه  بیست و نهم اتاق فکر استان فارس نیز به ریاست  دکتر سعید رحیمیان مدیر اتاق فکر استان فارس و با حضور روسا و دبیران کارگروههای اتاق فکر استان روز سه شنبه مورخ ۳ / ۹ / ۹۴ در محل اتاق فکر استان به منظور جمع بندی عملکرد یکساله و برنامه ریزی برای سال جاری و آینده برگزار شد .                                                    
 
سی و دومین جلسه اتاق فکر استان فارس روز سه شنبه مورخ ۲۴ / ۹ / ۹۴ به ریاست دکتر بابک شمشیری و دکتر سعید رحیمیان مدیر اتاق فکر استان فارس و اعضای کارگروه فرهنگی در خصوص بررسی موارد مربوط به میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد .                                                                                  

سی و سومین جلسه اتاق فکر استان فارس روز یکشنبه مورخ ۲۹ / ۹ / ۹۴ به ریاست دکتر کریم اسلاملوییان و با حضور اعضای کارگروه اقتصاد و مدیریت با موضوع بررسی اولویتهای اقتصادی استان فارس برگزار شد.                       .                                               

گزارش فعاليت هاي یکساله اتاق فكر استان فارس از آغاز ۹/۶/۱۳۹۳تا ۳۰/۹/۹۴

۱-تعيين شوراي سياست گذاري اتاق فكر استان متشكل از : رئيس اتاق فكر استان، معاونت دانشجویی دانشگاه شيراز (دکتر مجید موحد مجد)، معاونت فرهنگی (دکتر حسینچاری )يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه(دکتر محمد مهدی مرادی خلج).
          
۲- تعيين شوراي عمومي اتاق فكر استان مركب از: ۱۰ نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ونخبگا ن استاني(غير دانشگاهي) به عنوان روساي كار گروه هاي :اجتماعي، اقتصادی ، فرهنگي ، حقوقي ، عمراني فني ، سلامت ، محيط زيست ، جمعيت شناسي ، آموزش و پرورش و سياسي.

۳- برگزاري جلسات شوراي سياست گزاري اتاق فكر استان (۴ جلسه(.

۴- نامه نگاري با استانداري فارس و رياست دانشگاه شيراز جهت همكاري در زمينه هاي اجرايي و داده هاي اطلاعاتي .
۵- اخذ محل و نيرو براي دبير خانه اتاق فكر استان از دانشگاه شيراز.

۶ - تعريف اتاق فكر در سايت دانشگاه واتوماسيون دانشگاه.

۷-برگزاري جلسات شوراي اتاق فكر استان به منظورتعيين اولويت ها وآسيب شناسي سياستهاي منطقه اي در۲ جلسه.

۸- اخذ برخي اطلاعات و آمار مورد درخواست اعضاي اتاق فكر استان از نهادها ي مربوط و تكثير آن در بين اعضا.

۹- استخراج اولويتهاي مسئله شناسي استان بر اساس پيشنهادهاي اعضا
.
۱۰-استخراج بانك نخبگان استان برااس پيشنهادهاي اعضا .

۱۱- تشكيل جلسات اتاق فكر با محوريت بحران آب در ۴ جلسه .

۱۲- پي گيري مبحث بحران آب در ۲جلسه با حضور اساتيد دانشگاه ونهادهاي مرتبط مورخ۲۴/۹/۹۳ و۱۰ /۱۰/۱۳۹).
 
۱۳- ارائه راه حل های استخراج شده از مجموع جلسات .

۱۴- انعكاس اخبار اتاق فكر استان درخبرگزاري ايرنا و روزنامه هاي محلي از جمله مصاحبه رئيس اتاق فكر استان.

۱۵- برگزاري جلساتي با برخي ايده پردازان مسئله سلامت و اشتغال بطور انفرادي.

۱۶- شركت در دومين نشست تخصصي نمايندگان اتاق فكر استاني سراسر كشور ( مورخ ۱/۸/۱۳۹۳).

۱۷- تشكيل جلسه اتاق فكر با محوريت معضل طلاق و مشکلات ازدواج در استان مورخ ۲۵/۱۰/۹۳

۱۸-تشکیل جلسه اتاق فکر با محوریت اقتصاد ،اشتغال و بیکاری ( ۴ جلسه )

۱۹-تشکیل جلسه اتاق فکر با محوریت سیاستهای فرهنگی و آسیب شناسی مسایل آن در سطح استانی و ملی مورخ ۵/ ۳ /۹۴

۲۰-تشکیل دومین جلسه اتاق فکر با محوریت سیاستهای فرهنگی و آسیب شناسی مسایل آن در سطح استانی و ملی مورخ ۲۴/۳/۹۴   (همراه با با ارایه گزارش پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی توسط آقای موسوی از استانداری فارس )
۲۱-تشکیل جلسات شش گانه کارگروه سیاست اتاق فکر با محوریت مسایل سیاسی و آسیب شناسی آن در سطح استانی وملی و با تمرکز بر مسأله انتخابات و راهکارهای مشارکت حد اکثری و آسیبهای حداقلی
۲۲-تشکیل جلسات کارگروه محیط زیست در ۶ جلسه که بخش عمده جلسات به مسایل آلایندگی و زیست محیطی دشت زرقان و پالایشگاه شیراز اختصاص داشت .
۲۳-ارایه گزارش تحلیلی از وضعیت کلی استان فارس به مناسبت سفر ریاست جمهور در اردیبهشت ۱۳۹۴ که توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تحت عنوان "نظر نخبگان و صاحب نظران غیر دولتی در باره چالش های توسعه در استان فارس " در اختیار هیات محترم دولت نیز قرار گرفت و حاوی نظرات همکاران اتاق فکر و کارگروه های آن پیرامون آسیب ها و پیشنهادات کل سیاست گزاری های اجتماعی سیاسی فرهنگی –اقتصادی – سلامت و بهداشت و زیست محیطی استان است و به پیوست تقدیم می شود .
۲۴-ارائه گزارش تحلیلی به درخواست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در ارتباط با توسعه پالایشگاه زرقان و تاثیرات مثبت و منفی آن بر وضعیت زیست محیطی و اقتصادی استان که پس از جلسات متعددکارشناسی توسط کارگروه زیست محیطی و سلامت اتاق فکر و نشست هایی با متخصصان استان و مقامات دولتی تهیه شده و به پیوست تقدیم می شود.
۲۵-برنامه ریزی کارگروه سیاست اتاق فکر برای برگزاری و تشکیل نشست ها و میز گردهای انتخاباتی برای صنوف مختلف
۲۶- در آینده نزدیک در کارگروه سیاست و کارگروه فرهنگی از نقطه نظرات و دیدگاههای اصحاب رسانه در حوزه های فرهنگ ، هنر ، و مطبوعات  استفاده می شود .
۲۷-برنامه آتی کارگروه محیط زیست  اتاق فکر درخصوص بررسی چالش های زیست محیطی استان فارس خواهد بود .

 

         دیدار مدیر و اعضای سیاستگذاری اتاق فکر استان فارس با استاندار فارس

مدیر و اعضای شورای سیاستگذار اتاق فکر استان فارس با استاندار فارس دیدار و گفت و گو کردند .
در این دیدار دکتر سعید رحیمیان مدیر اتاق فکر استان فارس ابتدا به معرفی اتاق فکر پرداخت وسپس  گزارشی از فعالیت ها و نشست های یکساله اتاق فکر را ارایه داد .
دکتر رحیمیان اظهار داشت :اتاق فکر استان فارس دارای کارگروههای  بهداشت ،محیط زیست و آب ، جمعیت و خانواده ، اقتصاد و مدیریت ، سیاست و فرهنگ  است که هرکدام از این کارگروهها دارای یک رییس و دبیر و هر گروه دارای چند عضو  ثابت می باشند .وی افزود : تا کنون اتاق فکر استان فارس ۳۳ نشست در حوزه های مختلف  و ده نشست شورای سیاستگذاری برگزار کرده که کارگروه سیاست بیشترین جلسات را در رابطه با موضوعاتی مانند  انتخابات  برگزار کرده است و پس از آن کارگروه محیط زیست  جلسات متعددی در حوزه زیست محیطی بویژه در مورد بحران آب و خشکسالی و نیز مسایل آلایندگی پالایشگاه زرقان  برپا نموده که نتایج و راهکارهای جلسات  مزبور برای مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ارسال گردید .
مدیر اتاق فکر استان فارس گفت : اتاق فکر استانها دو وظیفه اساسی از جمله  پایش و رصد سیاستهای دولت  بعنوان بازوی مشورتی و  استفاده از نخبگان دولتی و بخش خصوصی و ارایه  راهکارهای کاربردی  را بعهده دارند .
 وی اضافه کرد : در ابتدای آغاز به کار اتاق فکر فارس  ،بر اساس نظر سنجی که از نخبگان علمی بعمل آوردیم موضوع محیط زیست در اولویت قرار گرفت  ودر این زمینه جلسات متعددی برگزار گردید که  در این راستا  از کار علمی همراه باآمار وتحلیل علمی   و فعالیت سیاستی بهره گرفته شد . 
استاندار فارس نیز در این جلسه ضمن برشمردن  وظایف دستگاهای دولتی و خصوصی گفت :اتاق فکر برای نیل به اهداف  بیشتر به بخش خصوصی تکیه کند چرا که تکیه به بخش دولتی ناموفق خواهد بود. مهندس افشانی یادآور شد :البته همراه  کردن مدیران دولتی با اتاق فکر زمانبر است و باید تلاش مضاعفی کرد. 
وی افزود :اتاق فکر در حوزه گردشگری با معاونت گردشگری استانداری مرتبط شود و ازاطلاعات ، برنامه ها و نظرات این مجموعه استفاده نماید وتبادل اطلاعات و افکار فیمابین برقرار شود . 
استاندار فارس با بیان اینکه فعالیتها و پژوهش ها باید طوری انجام پذیرد که مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند تصریح کرد : ما به فکر و اندیشه  اتاق فکر نیاز داریم و مناسب است بصورت فصلی این چنین جلساتی برگزار شود .گفتنی است دیگر اعضای شورای سیاستگزاری اتاق فکر استان فارس نیز برخی از مسایل مربوط به حوزه ی خود و دغدغه های استانی و ملی را مطرح کردند .

            
 

       دیدار مدیر ، روساء و دبیران اتاق فکر استان فارس با رییس دانشگاه شیراز  

مدیر ، روساء و دبیران اتاق فکر استان فارس روز سه شنبه مورخ ۲۵ / ۱ / ۹۵ با رییس دانشگاه شیراز دیدار و گفتگو کردند .
در این جلسه دکتر سعید رحیمیان مدیر اتاق فکر استان فارس گزارشی از فعالیت های بیش از یکسال اتاق فکر استان ارائه داد .
وی گفت : ایده اتاق فکر به یک قرن پیش در کشورهای مختلف به عرصه اجرا گذاشته شد اما در کشور ما امری نوپاست .
دکتر رحیمیان افزود : اتاق فکر استان فارس  از یکسال و نیم پیش زیر نظر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در دانشگاه شیراز آغاز بکار کرده  که همکاران در اتاق فکر  با شرکت در ۴۰ جلسه تخصصی  بحث های استدلالی بعلاوه مستند دانش و تجربه را با  هم تلفیق کردند و نتایج مطلوبی بدست آوردند  واعضای شورای سیاستگذاری نیز بیش از ۱۲ را برای موضوعات ذ یربط  برگزار کردند  .
وی اضافه کرد : اتاق فکر استان فارس با داشتن کارگروههای سیاست ، اقتصاد و مدیریت ، خانواده و جمعیت ، فرهنگی و گردشگری  و محیط زیست و بهداشت جزء شش استان پیشرو و موفق  در برگزاری نشست ها وجلسات بوده است .
نقطه نظرات سایر اعضاء :
دکتر حسینچاری عضو شورای سیاستگذاری : اعضای اتاق فکر بدون هرگونه چشمداشتی برای سربلندی استان و کشور در نشست های اتاق فکر تلاش میکنند .
پروفسور رییسی رییس کارگروه محیط زیست و بهداشت : بررسی بحران آب ، تعیین اولویت های زیست محیطی  استان فارس ، بررسی توقف ساخت پالایشگاه دوم زرقان ، مشکلات و مسائل محیط زیست و چالش های آن  از جمله مواردی است که در جلسات کارگروه محیط زست مورد بحث و بررسی قرار گرفت . البت باید برنامه توسعه ششم را در اتاق فکر بررسی کنیم .
دکتر حلیمه عنایت رییس کارگروه خانواده و جمعیت :بررسی آسیب های مرتبط با خانواده یکی از اولویت های کارگروه خانواده بوده که برای موضوعات پایان نامه های دانشجویی هم بکار گرفته شده است .
دکتر محمد مهدی مرادی خلج رییس کارگروه سیاست  : کارگروه سیاست در برگزاری جلسات از سایر گروهها پیشرو بوده است .رصد مسایل سیاسی ، ارائه داده ها و راه حلها ی  منطقه ای و فرا منطقه ای  و نشست های منظم و مستمر از جمله اهداف جدی این کارگروه بوده است .
دکتر کریم اسلاملوئیان رییس کارگروه اقتصاد و مدیریت : اولویت ها و برنامه های سال جاری تدوین شده و در چارچوب اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد .

 

دکتر بابک شمشیری دبیر کارگروه گردشگری : ترکیب کارگروه گردشگری متشکل از بخش های دولتی و خصوصی هست و اهداف این کارگروه ترویج فرهنگ گردشگری ، گردشگری سازگار با محیط زیست ، چالش ها و زیر ساخت های گردشگری ، گردشگری سلامت ، گردشگری علمی و گردشگری روستائی است .

خانم دکتر مهوش علیزاده عضو شورای سیاستگذاری اتاق فکر :  بهترین و مناسب ترین مکان در ایران برای گردشگری درمانی شهر شیراز است  و این یک معضل است که ما نمیتوانیم چنین موضوعی را حل کنیم .
طرح تحول سلامت و طرح پزشک خانواده بار سنگینی بر دوش دانشگاه علوم پزشکی کذاشته است  که البته در مجموع کمیته های تحول تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد کرده است .
کمیته های تصمیم ساز و حمایتی نماینده ها را موظف کنند تا از نقطه نظرات اساتید دانشگاهی و کمیته های مشورتی بهره بگیرند .
دکتر مجید موحد : برای گردشگری علمی بستری فراهم کرده ایم که در هر مرحله پذیرای ۱۰۰ دانشجوی پسر و ۸۰ دانشجوی دختر از دانشگاه های کشور باشیم و این طرح از اول تابستان اجرایی خواهد شد .
حجت الاسلام صمدی رییس کارگروه فرهنگی و گردشگری : ارائه گزارشی از وضعیت کمی و کیفی فرهنگی در ابعاد مختلف و  نیز بررسی نقاط ضعف و قوت  این حوزه  از مهمترین فعالیت های کارگروه فرهنگی می باشد .
دکتر ناصر طالب بیدختی : بحث بحران آب از چالش های اساسی استان فارس هست و بدنبال آن موضوع بهداشت هست که باآب در ارتباط است .
به منظور تدوین برنامه سی ساله ، راهکارهایی برای نمک زدایی ، آب شیرین کن ها ، وضعیت سدها و ....باید مد نظر قرار داد .
در ساختمان سازی اصول توسعه پایدار محیط زیست  مورد توجه قرار نمی گیرد و ساختمان ها  ارزش گذاری  نمی شوند .
دکتر علیار احمدی دبیر کارگروه خانواده و جمعیت : اتاق فکر می تواند به دانشگاه کمک کند تا مسوولیت  اجتماعی خود را به نوعی در قبال جامعه برآورده کند .
ابعاد اجتماعی موضوعات مختلف در برخی کارگروهها  حضور و نقش خاصی داشته است .
دکتر رستم زاده دبیر کارگروه اقتصاد و مدیریت : در حوزه اشتغال باید بتوانیم پیشنهاد های عملی برای امر اشتغال و بیکاری ارئه بدهیم .
دکتر خلیل الله سردار نیا دبیر کارگروه سیاست : فرصت سازی چدی فکری ، مادی و معنوی برای اتاق فکر لازم است .نگاهها باید از گذشته علمی تر باشد . باید هم درد جامعه را بفهمیم و هم دردش را متوجه بشویم . 

 

 

دکتر مجید ارشاد رییس دانشگاه شیراز : تلاش اعضای کارگروههای اتاق فکر استان فارس  بدون چشمداشت ،ارزشمند و شایسته تقدیر است و این نوع تلاش و فعالیت قطعا اثرات و ثمرات بسیار خوبی بدنبال خواهد داشت .
در وضعیت کنونی ، ایجاد اتاق فکر وارائه دیدگاهها و راه حلها ضروری به نظر میرسد و می توان بسیاری از مشکلات امروزی را با بهره گیری از توانمندیها و قابلیتهای اتاق های فکر مرتفع نمود .

اگر مسوولی و یا سیاستمداری در جایگاه خود ، درست عمل نکرد مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد شد و بایستی از توانایی دیگران در این زمینه ها بهره جست .

در استان فارس اکثر تصمیماتی  که اتخاذ میشد فکری پشت آن نبود . جای بسی خوشحالی است که تفکرات علمی همکاران دانشگاهی به مدد مدیران اجرایی استان آمده است .
یکی از پتانسیل های مهم استان فارس بحث گردشگری است . باید از پتانسیل های استان در حوزه گردشگری استفاده شود .
در  استان فارس باید  دامنه استفاده از علم و دانش  نخبگان گسترش داده شود و از مراکز و مجموعه آموزش عالی استان برای همفکری و همکاری دعوت شود .
گفتنی است در پایان این نشست رییس دانشگاه شیراز با اهداء لوح تقدیر و هدیه از روساء و دبیران کارگروههای اتاق فکر استان فارس قدردانی نمود .

مدیرمحترم شبکه  اتاق های فکر استانی

با سلام و احترام . پیرو درخواست دبیرخانه آن مرکز پیرامون ارائه گزارش فعالیت های اتاق فکر استان فارس اهم فعالیت ها و برنامه های انجام شده به شرح ذیل تقدیم حضورتان می شود .

                                       با تشکر و آرزوی توفیق الهی
                                           دکتر سعید رحیمیان
                                        مدیر اتاق فکر استان فارس
                                      
             

 ۱ -  برگزاری شش جلسه کارگروه سیاست اتاق فکر از تابستان ۹۴ با محوریت مسایل سیاسی و آسیب شناسی آن در سطح استانی وملی و با تمرکز بر مسأله انتخابات و راهکارهای مشارکت حد اکثری و آسیبهای حداقلی
۲ - تشکیل جلسات کارگروه محیط زیست در ۶ جلسه که بخش عمده جلسات به مسایل آلایندگی و زیست محیطی دشت زرقان و پالایشگاه شیراز اختصاص داشت .
۳ - ارایه گزارش تحلیلی از وضعیت کلی استان فارس به مناسبت سفر ریاست جمهور در اردیبهشت ۱۳۹۴ که توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تحت عنوان "نظر نخبگان و صاحب نظران غیر دولتی در باره چالش های توسعه در استان فارس " در اختیار هیات محترم دولت نیز قرار گرفت و حاوی نظرات همکاران اتاق فکر و کارگروه های آن پیرامون آسیب ها و پیشنهادات کل سیاست گزاری های اجتماعی سیاسی فرهنگی –اقتصادی – سلامت و بهداشت و زیست محیطی استان است.
 ۴ - ارائه گزارش تحلیلی به درخواست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در ارتباط با توسعه پالایشگاه زرقان و تاثیرات مثبت و منفی آن بر وضعیت زیست محیطی و اقتصادی استان که پس از جلسات متعددکارشناسی توسط کارگروه زیست محیطی و سلامت اتاق فکر و نشست هایی با متخصصان استان و مقامات دولتی که اخیرا سازمان محیط زیست بر نظرات و دیدگاههای کارگروه محیط زیست اتاق فکر استان فارس صحه گذاشته است .
۵ - برنامه ریزی کارگروه سیاست اتاق فکر برای برگزاری و تشکیل نشست ها و میز گردهای انتخاباتی  .
۶-  برنامه ریزی  کارگروه سیاست و کارگروه فرهنگی  برای استفاده از نقطه نظرات و دیدگاههای اصحاب رسانه در حوزه های فرهنگ ، هنر ، و مطبوعات  .
۷ -  برنامه ریزی کارگروه محیط زیست  اتاق فکر درخصوص بررسی چالش های زیست محیطی استان فارس خواهد بود .
۸ – برگزاری نشست خبری مدیر اتاق فکر استان فارس با خبرنگارارن رسانه های گروهی و انعکاس مطلوب در رسانه ها .
۹ – دیدار مدیر و اعضای شورای سیاستگذاری اتاق فکر استان فارس با استاندار فارس و ارائه گزارش توسط مدیر اتاق فکر و گفتگوی اعضای شورای سیاستگذاری با استاندار و برنامه ریزی جهت برگزاری نشستهای فصلی اتاق فکر با استاندار .
۱۰ – نشست روسا ، دبیران و اعضای کارگروههای اتاق فکر استان بمنظور جمع بندی عملکرد یکساله و برنامه ریزی برای آینده .
۱۲ – برگزاری دو نشست کارگروه گردشگری با حضور اعضای کارگروه و فعالان  گردشگری بخش خصوصی  و دولتی .
۱۲ – نشست کارگروه اقتصاد برای بررسی  برنامه های آمایش  استان وسند چشم انداز توسعه
۱۳ – برگزاری نشست مسئله شناسی اتاق های فکر با حضور روسا ، دبیران و اعضای کارگروهها .
۱۴ – سخنرانی مدیر اتاق فکر استان فارس در سمینار علمی جمعیت و محیط زیست در در دانشگاه شیراز .
۱۵ – ارائه فهرست و عناوین و راهکارهای برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع انتخابات به استانداری فارس .
۱۶ – برگزاری نشست های چندگانه پیرامون طرح های گفت و گوی عقلانی و مسئله شناسی با حضور اساتید صاحب نظر در این حوزه و نیز کارگروه سیاست .
۱۷ – شرکت برخی از اعضای اتاق فکر استان در جلسات سازمان ها و ادارات دولتی  استان در خصوص موضوعات تخصصی خود .
۱۸- ارائه طرح تدوین برنامه درسی و آموزش های مربوط به ازداج و تشکیل خانواده به استاندار فارس .
۱۹ – معرفی رییس کارگروه سیاست اتاق فکر استان فارس به عنوان نماینده اتاق فکر استان برای شرکت در جلسات ماهانه شبکه اتاق های فکر استانی .
۲۰ – برگزاری نمایش ، نقد و بررسی فیلم " مادرکشی " با حضور مهندس درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست کشور و جمعی از صاحبنظران بخشهای خصوصی و دولتی

 

  پیشنهاد اتاق فکر استان فارس برای همدلی و وفاق بین دوجناح و حاکمیت

اتاق فکر استان فارس پیشنهاد می کند ؛ ریاست محترم جمهور هم در سخنرانی پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و هم در سخنان و شادباش سال نو با تاکید بر نتایج حاصله از انتخابات ، ضمن تاکید بر ضرورت وفاق و همدلی ، بدین نکته اشاره کنند که نتایج انتخابات اخیر ثابت کرد که هیچ یک از دو جناح را نمی توان حتی با فشار و سخت کردن میدان بر آنان ، حذف کرد .
لذا وقت آن رسیده است که ضمن چشم پوشی از آنچه که بین دو جناح و نیز بین یکی از دو جناح و حاکمیت در سالهای گذشته رفته است ،در بر جام ۲ بر همدلی و وفاق تاکید کنیم و برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی اجتماعی ، سیاسی  و اقتصادی مملکت دیگر سخن از فتنه ۸۸ و هر سخن تفرقه انگیز دیگری پرهیز کنیم ؛ چرا که اینک عزم همه جناح ها برای پیشرفت کشور در چارچوب قانون اساس و حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام با ثبات رسیده است .

"طرح آسیب شناسی و مشکلات انتخابات"
حاصل نشستهای یازده گانه تخصصی  کارگروه سیاست اتاق فکر استان فارس با موضوع  انتخابات

   انتخابات فراگیر ترین و نخستین شکل مشارکت سیاسی مردم در نظام های سیاسی به منظور تعیین فعالانه سرنوشت خویش و انتخاب مستقیم مسولین اصلی و طراز اول کشور است . انتخابات یکی از مهمترین ساز وکارها برای نظارت و مسؤلیت پذیری مقامات منتخب پس از انتخاب شدن و نیز مهمترین سازوکاربرای گردش قدرت باکثرت گرایی و رقابت پذیری و نیز پویایی و نشاط سیاسی در جامعه است . اما این اهداف حاصل نمی شودمگر با این که بسترهای سیاسی ، فرهنگی و قانونی لازم برای انتخابات جدی ، رقابتی و  قانونمند فراهم شود.
کارگروه سیاست اتاق فکر استان فارس در آستانه برگزاری انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی تا کنون  ۱۱جلسه تخصصی  (۱۴ ، ۱۶، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۰  و ۳۳ )با موضوع انتخابات برگزار کرده است . در این جلسات  که به ریاست دکتر محمد مهدی مرادی خلج رئیس کارگروه سیاست  و رییس بخش تاریخ دانشگاه شیراز برگزار شد ، دکتر خلیل ا... سردارنیا عضو هیأت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ، دکتر هادی صادقی اول عضو هیأت علمی و معاون آموزشی  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و دکتر سید مجتبی واعظی عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز  و سید علی اصغرتقویان سادات دبیر  اجرایی اتاق فکر استان فارس حضور داشتند و موضوع" انتخابات   " مورد بحث  و تبادل نظر قرارگرفت.
گفتنی است در خلال برگزاری ۱۱ جلسه منظم و مستمر ، موارد مندرج در جداول ذیل ، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و برای ارایه کارگاه آموزشی ( برای فرمانداران و بخشداران استان فارس ) یک نسخه از آن در اختیار استانداری فارس قرار گرفت

 

 

الف  :   آسیب شناسی مشارکت مردمی در انتخابات

آسیب های عدم انتخاب اصلح آسیب های عدم مشارکت مردمی ملاحظات و راهکارها
عدم رعایت اخلاق سیاسی عدم رعایت اخلاق سیاسی مشخص کردن مصادیق تخلفات انتخابی برای نامزدها و مردم (در حد ضرورت برای مردم)
عدم توجه به اقدامات اقناعی و تبیینی در گزینش نامزدها عدم توجه به اقدامات اقناعی، تبیینی و تهییجی در شرکت در انتخابات روشن کردن پیوسته وظایف نمایندگان و ویژگی های اانتخاب برتر از بین آنها توسط نخبگان و نهادهای مسئول
قومیتی شدن انتخابات فعال نشدن قشر ساکت در انتخابات تلاش هر چه بیشتر برای ملی جلوه دادن انتخابات در عین برجسته ساختن نیازهای هر منطقه برای شناخت نامزد کاراتر
عدم فهم وظایف کارکردهای واقعی و وظایف نمایندگان مجلس عدم شناخته شدن جایگاه واقعی مجلس در حل مشکلات ضرورت برنامه ریزی کارا برای سخنرانی ، برنامه های توجیهی و .... برای انتخابات
شعارهای انتخاباتی کاذب و نابجا  هزینه های بی حساب و کتاب انتخاباتی نامزدها شفاف کردن وام و هزینه های انتخابات و مکانیزم تبلیغات انتخابات
عدم بهره گیری از نیروی انسانی نخبه و کارآمد برای کمک به مردم در انتخاب اصلح عدم بهره گیری از نیروی انسانی نخبه و کارآمد برای تفهیم و تشویق مردم در شرکت در انتخابات فعال کردن نخبگان و سرآمدان جامعه برای امر انتخابات
تک بعدی دیدن انتخابات از جانب نامزدها تک بعدی دیدن انتخابات از جانب نامزدها ضرورت واکاوی و شفاف سازی ابعاد سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و فرهنگی انتخابات

 

ب   :   مسائل امنیتی و انتخابات
 
چالش امنیتی انتخاباتی ملاحظات و راهکارها
تبلیغات و جریان سازی شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی  رصد دقیق و منطقه ای رسانه های خارجی و منطقه ای و حتی استانی
شایعه سازی و شایعه پردازی در خصوص نامزدها، میزان آرا، پیروز احتمالی انتخابات ورود به موقع به برخی شایعات و واکنش به موقع به آن بویژه از جانب رسانه ها
سوء استفاده کشورهای معاند منطقه ای و گروه های تکفیری رصد مواضع و عملکرد دقیق این کشورها و گروه ها بویژه در مناطق مرزی
پایین بودن آستانه تحمل نامزدها و تحریک مخاطبان و حامیان توجیه به موقع و صحیح نامزدها توسط نهادهایی نظیر فرمانداری و استانداری ها
توهین به رقبای انتخاباتی و عدم وجود فضای مناسب رقابتی روشن کردن قوانین تبلیغات برای نامزدها و حامیان آنها و تخلفات مرتبط
استفاده یکسویه از امکانات دولتی و حمایت آشکار یا پنهان نهادهای دولتی از نامزدهای خاص روشن ساختن مقامات دولتی و بویژه استانداران و فرمانداران در چگونگی استفاده از امکانات و روشن کردن این مساله برای همه نامزدها
نگرش قومیتی و طایفه ای به انتخابات تلاش حداکثری برای ملی جلوه دادن انتخابات از جانب مقامات مسئول و رسانه ها
عدم بهره گیری از مردم و نخبگان در تامین امنیت تلاش برای مردمی کردن یا حضور هر چه بیشتر مردم در جریان برگزاری انتخابات
ناکارآمدی و سوء مدیریت برخی مدیران اجرایی انتخابات توجیه نمودن مناسب مسئولان اجرایی تا پیش از برگزاری انتخابات
عدم اطلاع و اشراف نسبت به قانون انتخابات اطلاع رسانی تا حد ضرورت برای مردم و نخبگان نسبت به قانون انتخابات
در نظر داشتن چالش های برگزاری انتخابات الکترونیک برنامه ریزی دقیق از هم اکنون در خصوص مسائلی مثل چگونگی اخذ رای، شیوه شمارش آرا و...و در جریان گذاشتن مردم در جریان آن

 

طرح کارگاه با موضوع "انتخابات"

۱-مبانی انتخابات:                                                                                                                             
 
حق رای، حاکمیت ملی، اصل نمایندگی، ادواری بودن قدرت، تکثر گرایی                                              
                                              
۲- لوازم انتخابات:                                                                                                                            
                                                                                                                            
آزادی اطلاعات، آزادی عقیده و بیان، آزادی مشارکت، قانونمندی، عقلانیت، اعتبار، شفافیت، عدم مداخله و بیطرفی، نظارت کارآمد، آیین دادرسی شفاف و کارآمد .                                                                                    

۳-تاریخچه انتخابات:                                                                                                                               

                                                                                                                     جهان                                                                                                                                                       
ایران                                                                                                                                                         

۴- انتخابات در ایران                                                                                                                                    
-مبانی و قانون اساسی                                                                                                                         
-اجرای انتخابات                                                                                                                                 
-نظارت بر انتخابات                                                                                                                             

طرح کارگاه با موضوع حاکمیت قانون

۱.مفهوم حاکمیت قانون:                                                                                                                    
 
۱-۱. مفهوم مضیق                                                                           ۱-۲. مفهوم موسع و اصطلاحی        

۲. سیرتاریخی: از دولت قانونی تا دولت قانون مدار                                                                            
                                                                              
۳. رویکردهای متفاوت به حاکمیت قانون: آلمان، انگلستان، فرانسه، آمریکا                                        
۴. عناصر حاکمیت قانون:                                                                                                               
                                                                                                                  
۴-۱: الزامات فراسیستمی: الزامات حقوق بشری، تفکیک قوا، ادواری بودن قدرت، مفهوم مدرن قانون اساسی                                                                                                                                      
۴-۲: الزامات درون سیستمی:                                                                                                            
- الزامات قوه مقننه: شرایط قانون مطلوب، شرایط انتخابات مطلوب، دادرسی اساسی
- الزامات قوه مجریه: پاسخگویی و مسوولیت سیاسی، اجرای قانون، دادرسی اداری...
- الزامات قوه قضاییه: استقلال قوه، دادگستری شایسته...