شیراز ـ خیابان ملاصدرا ـ ساختمان مهندسی شماره ۲ ـ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز ـ کدپستی: ۱۶۵۱۱-۷۱۹۳۶

خطوط اطلاع‌رسانی مرکز: ۳۶۱۳۳۹۰۰

دورنگار: ۳۶۴۷۳۱۰۲ ـ ۳۶۱۳۳۹۳۹

پشتیبانی شبکه خط داخلی : ۲۲۲۲