شیراز ـ خیابان ملاصدرا ـ ساختمان مهندسی شماره ۲ ـ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز ـ کدپستی: ۱۶۵۱۱-۷۱۹۳۶

خطوط اطلاع‌رسانی مرکز: ۳۶۱۳۲۲۲۲

دورنگار: ۳۶۴۷۳۱۰۲ 

پشتیبانی شبکه خط داخلی : ۲۲۲۲