• برگزاری همایش‌ها، مسابقات دانشجویی با هدف معرفی و ایجاد فضای رقابتی و پویایی علمی ـ پژوهشی و نشاط در بین دانشجویان
 • حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشگاه
 • حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشجویان دانشگاه
 • نظارت بر فعالیت‌های مرکز حمایت از ایده‌های برتر
 • برنامه‌ریزی و راه‌اندازی و تجهیز انجمن‌های علمی ـ تخصصی و بین‌ِ رشته‌ای جدید بر اساس درخواست‌های ارائه شده در دانشگاه
 • برگزاری جشنواره و نمایشگاه آثار و دست‌آوردهای انجمن‌های علمی با همکاری واحدهای ذی‌ربط دانشگاه
 • برگزاری مراسم تقدیر از فعالان انجمن‌های علمی با هماهنگی و همکاری واحدهای ذی‌ربط دانشگاه
 • حمایت از شرکت دانشجویان در کنفرانس‌های علمی داخلی و خارجی
 • برگزاری نشست‌های علمی ـ تخصصی و دوره‌های آموزشی ـ مهارتی
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی ـ مهارتی ویژه دبیران انجمن‌های علمی
 • تجهیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجمن‌های علمی
 • راه‌اندازی سایت انجمن‌های علمی
 • تلاش در جهت تدوین آیین‌نامه حمایت از فعالان انجمن‌های علمی جهت ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • حمایت از اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌های دانشجویی با همکاری و هماهنگی گروه مالکیت فکری
 • حمایت از نشریات الکترونیکی انجمن‌های علمی و همایش‌های علمی با هماهنگی معاونت‌های ذی‌ربط
 • ایجاد ارتباط با دانش‌آموزان خلاق در جهت جذب آنان به دانشگاه
 • حمایت از چاپ تألیفات اعضای انجمن‌های علمی با همکاری اداره انتشارات و سایر واحدهای ذی‌ربط دانشگاه
 • حمایت از طرح‌های پژوهشیِ دانشجویی و طرح‌های پژوهشی انجمن‌های علمی با هماهنگی مدیریت‌های امور پژوهشی و امور فناوری و طرح‌های کاربردی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق