• اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دانشگاه در زمینه موزه‌ها، باغ‌ها و فضای سبز دانشگاه
  • حفظ و نگهداری موزه‌ها و نظارت بر آن با همکاری واحدهای ذی‌ربط دانشگاه
  • تدوین برنامه‌ها و طرح‌های لازم جهت توسعه و ارتقاء موزه‌ها و باغ های تحت پوشش دانشگاه
  • بسترسازی جهت افزایش آگاهی اقشار عمومی جامعه و بازدیدکنندگان و ارائه خدمات پژوهشی به دانش‌آموزان، دانشجویان و دانش‌پژوهان کشور
  • حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی دانشگاه با همکاری مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی و سایر واحدهای ذی‌ربط
  • نظارت بر انجام امور باغبانی و فضای سبز دانشگاه
  • برنامه‌ریزی به منظور اجرای طرح فضای سبز در دانشگاه در چهارچوب طرح جامع دانشگاه
  • نظارت بر حسن اجرای امور تدارکات و پشتیبانی پردیس ارم با همکاری واحدهای ذی‌ربط دانشگاه
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق