برنامه زمان‌بندی طرح اجباری کارنامه سلامت روان دانشجویان ورودی جدید مقاطع مختلف

 

دانشجوی گرامی

* کلیه دانشجویان ورودی جدید مقاطع مختلف دانشگاه شیراز موظف به شرکت در طرح اجباری کارنامه سلامت روان دانشجویان ورودی جدید می باشند.

* ثبت نام شما در نيمسال دوم سال تحصيلي منوط به تشكيل کارنامه سلامت روان است.

* جهت تشكيل کارنامه سلامت روان طبق جداول پیوست و تنها در تاريخ مربوط به مقطع تحصیلی و رشته تحصيلي خود به مركز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز مراجعه نماييد.

* در صورت مراجعه در تاريخ مربوط به ساير مقاطع و یا رشته ها، مركز مشاوره هيچ مسؤوليتي در قبال عدم ثبت نام شما در نيمسال دوم نمي پذيرد.

 * همراه داشتن کارت دانشجویی در زمان شرکت در طرح کارنامه سلامت روان الزامي است.

* لازم به ذكر است كه شرکت در طرح کارنامه سلامت شامل دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیک (مجازی) نمی شود.

* جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح می توانید روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۱-۸ با مرکز مشاوره و روان درمانی تماس حاصل فرمایید.

 

آدرس مراجعه دانشجویان جهت شرکت در طرح:

خیابان نشاط- جنب شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز –  مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

شماره تماس:   ۳۲۳۳۹۰۴۰ و  ۳۶۴۷۳۳۹۸