نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی توضیحات
خسرو قمر مدیر برنامه‌ریزی، تحول اداری و بهره‌وری ۳۶۲۸۶۴۳۳ ۴۷۱۴  
امیر مرتضی رستگار معاون مدیر برنامه ریزی، بهره وری و تحول اداری  ۳۶۴۶۰۶۲۸ ۴۰۴۴  
هاله اسماعیلی شیرازی کارشناس مسوول گروه آمار و اطلاعات  ۳۶۴۶۰۶۲۸ ۴۷۰۵ گروه آمار و اطلاعات
اعظم نژاد مزارع رئیس گروه برنامه ریزی ۳۶۴۶۰۶۲۸ ۴۷۸۵  
آزیتا فریدونی کارشناس مسوول گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری  ۳۶۴۶۰۶۲۸ ۴۰۴۳