آقای خسرو قمر
 

 شماره تماس: ۳۶۲۸۶۴۳۳

 دورنگار: ۳۶۴۶۰۵۳۰

 آدرس پست‌الکترونیکی: menoff60@yahoo.com

 

 •  انجام برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت پیشبرد اهداف و وظایف دانشگاه
 • جمع‌آوری، تولید و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور بهره‌گیری بهینه از آن در تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها
 • بررسی و انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد و توسعه نظام مدیریت مشارکتی در دانشگاه
 • شركت فعال در شوراها، كمیته ها و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط
 • برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول اداری و بهره‌وری
 • برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره‌وری در فرآیند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته‌سالاری، ابتكار، خلاقیت و افزایش مشاركت و انعطاف سازمانی
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه‌سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های توسعه آموزش عالی
 • انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی دانشگاه با هدف ساده‌سازی و هماهنگ ساختن آنها
 • برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایت‌مندی كاركنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام كارها و انطباق با نیازهای جدید  
 • پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و كمیسیون بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه   
 • همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در ارزیابی عملكرد دانشگاه و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه‌های تحول اداری و بهره‌وری در دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی توضیحات
خسرو قمر مدیر برنامه ریزی، تحول اداری و بهره وری  ۳۶۴۶۰۶۲۸ ۴۷۱۴  گروه تحول اداری و بهره وری 
اعظم نژاد مزارع بهبهانی رئیس گروه بهره وری و تحول اداری   ۴۷۸۵ گروه تحول اداری و بهره وری 
مرتضی رستگار معاون مدیر برنامه ریزی، تحول اداری و بهره وری و رئیس گروه آمار و اطلاعات    ۴۰۴۴ گروه آمار
آزیتا فریدونی دبیر نظام پیشنهادات    ۴۰۴۳