• ارزش ها و باورها:
  • دانش و معرفت یک موهبت بی‌نظیر الهی است که سرچشمه جوشان آن ذات اَقدسِ اَحدیت است. ما وهمه انسان‌ها باید تلاش کنیم که از این موهبت در حد والا برخوردار شویم و آن را در راه زندگی بهتر به کار بندیم.
  • مهم‌ترین ارزش‌های مورد نظر در دانشگاه شیراز خدامحوری، خودباوری، خردگرایی، عدالت‌گستری، شایسته‌سالاری و تولید و نشر دانش سودمند است.
 • چالش‌ها و آینده:
  • تبدیل شدن به یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی با سهمی در خور از تولید علم جهانی
  • تبدیل شدن به مهمترین مرجع حل مسائل اساسی جامعه که نقش فعال و مؤثری در شکل‌گیری روندهای فکری و علمی کشور دارد
 • فعالیت‌ها و خدمات:
  • ایجاد محیطی مناسب جهت تربیت نیروهای متخصص و خلاق و کارآمد  
  • ارتقاء کمی و کیفی آموزش و پژوهش در راستای اداره علمی امور کشور و ایجاد رفاه عمومی
  • برقراری ارتباط مستمر و منظم با جامعه به منظور شناخت نیازها و تلاش در ارائه راهکارهای علمی در تأمین آنها
 • محورهای اداره امور:
  • ترویج و تأکید بر شایسته‌سالاری    
  • تأکید بر جلب مشارکت و هم‌فکری اساتید، کارکنان و دانشجویان در اداره امور دانشگاه   
  • تلاش مستمر در جهت تعالی سازمانی دانشگاه شیراز