دکتر سید علی‌اکبر صفوی

 

دکتر سید علی اکبرصفوی از سال ۱۳۹۲ به سمت‌های قائم مقام رئیس دانشگاه و نیز معاون برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه شیراز منصوب گردیدند. ایشان استاد تمام رشته مهندسی سیستم‌ها و کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه هستند و در طول دوران خدمتِ خود در دانشگاه شیراز مسئولیت‌های مدیریتی مختلفی تا قبل از این تاریخ داشته‌اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رئیس بخش، رئیس دانشکده، معاون فنی و عمرانی دانشگاه، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه.

 

 شماره تماس: ۳۶۲۸۶۴۳۳

 دورنگار: ۳۶۴۶۰۵۳۰

 آدرس پست‌الکترونیکی: safavi@shirazu.ac.ir

 • تهیه و تدوین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دانشگاه
 • تهیه و تدوین برنامه‌ها و شاخص‌های رشد و توسعه دانشگاه در کلیه زمینه‌ها 
 • تولید و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور بهره‌گیری بهینه از آن در تدوین برنامه‌ها   
 • بررسی وتعیین ضوابط، معیارها واستانداردهای ایجاد واحدهای جدید دانشگاه
 • توسعه نظام مدیریت مشاركتی در دانشگاه
 • مدیریت، طراحی و نظارت بر اجرای فضاهای کالبدی دانشگاه
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای تعمیرات و نگهداری کلیه ساختمان‌ها، تأسیسات مکانیکی، برقی و مخابراتی دانشگاه با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط
 • جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت‌های لازم در جهت اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه (اعم از پیمانی، امانی و...) 
 • تهیه و تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های جامع فناوری اطلاعات دانشگاه
 • تهیه و تدوین و ارائه ا ستانداردهای حوزه فناوری اطلاعات (IT) و نظارت بر اجرای آن در دانشگاه
 • مدیریت، طراحی و نظارت بر اجرای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب
 • ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی‌ربط مطابق با اولویت‌های دانشگاه
 • همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه
 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت‌ها و تهدیدات پیشِ رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب
 • تشکیل کمیته تدوین روش‌های اجرایی به منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشگاه
 • اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی با همکاری واحدهای ذی‌ربط دانشگاه 
 • برگزاری جلسات نقد و مناظره
 • تدوین روش‌های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی دانشگاه
 • نظارت بر فعالیت‌های بهره وری و تحول اداری
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی توضیحات
خسرو قمر مدیر برنامه‌ریزی، تحول اداری و بهره‌وری ۳۶۲۸۶۴۳۳ ۴۷۱۴ مدیر کارگروه تحول اداری
امیر مرتضی رستگار رئیس گروه آمار و برنامه ریزی ۳۶۴۶۰۶۲۸ ۴۰۴۴ گروه آمار و اطلاعات
وحیده عربشاهی کارشناس مدیریت و برنامه ریزی ۳۶۴۶۰۶۲۸ ۴۰۴۳ گروه آمار و اطلاعات
اعظم نژاد مزارع کارشناس مدیریت برنامه ریزی، بهروه وری و تحول اداری ۳۶۴۶۰۶۲۸ ۴۷۸۵ دبیر کمیته تحول اداری
محبوبه ابراهیمی مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه  ۳۶۴۶۰۵۳۰ ۴۷۸۵-۴۷۱۴

معاونت برنامه ریزی و توسعه