~~مدیریت محترم مرکز نشر :
سرکارخانم دکتر ستوده
شماره تماس :       ۳۶۲۷۳۰۵۰
فاکس :     ۳۶۲۷۳۰۵۰
ایمیل : sotudeh@shirazu.ac.ir
shupress@shirazu.ac.ir

~~کارشناسان محترم مرکز نشر:

سرکار خانم  مریم زاهد زاهدانی  کارشناس فنی کتاب ۳۶۲۷۳۰۵۰   Mzahedan@yahoo.com
shupress@shirazu.ac.ir
۳۶۲۷۳۰۵۰ 
سرکار خانم جمیله شفیعی  کارشناس علم اطلاعات  ۳۹۲۷۳۰۵۰ 
۰۹۱۷۹۸۰۹۱۵۵ shupress@shirazu.ac.ir
 ۳۶۲۷۳۰۵۰
جناب آقای مهدی مومن زاده کارشناس مسئول ۳۶۲۷۳۰۵۰
۰۹۱۷۳۰۶۶۵۲۳ shupress@shirazu.ac.ir
۳۶۲۷۳۰۵۰
سرکارخانم زینب دهقانی  ویراستار ۰۹۱۷۳۳۹۹۱۹۴ shupress@shirazu.ac.ir
zidehghani2000@gmail.com

 ۳۶۲۷۳۰۵۰

~~ تاریخچه مرکز نشر
سازمان انتشارات دانشگاه شیراز در سال ۱۳۴۷ تأسیس گردید. هدف این سازمان کمک به اعتلاء سطح علمی دانشگاه شیراز از طریق نشر تألیف، تصنیف و ترجمه اعضای هیأت علمی تعیین شده بود که همچنان در این مسیر فعالیت می کند. از سال ۱۳۵۱ سازمان انتشارات به شورای انتشارات تغییر نام یافت و پس از انقلاب اسلامی با عنوان مرکز نشر شناخته شد. مرکز نشر دانشگاه شیراز بر اساس اهداف دانشگاه شیراز و مبتنی بر مصوبات شورای انتشارات، آثار تألیفی، تصنیفی، تدوینی و ترجمه ه‏ای اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز را که شخصاً و یا با همکاری سایرین ارائه کرده ‏اند پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند. این آثار توسط اعضای هیأت علمی به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه، عرضه می شود و در آنجا بر اساس فرم‏ های مشخص و متناسب با مرتبه و تعداد آثار چاپ شده عضو هیأت علمی جهت داوری ـ یک تا سه داور ـ ارسال می‏ شود. مرحله نهایی بررسی سیر داوری اثر و کیفیت علمی آن در شورای انتشارات که محل حضور نمایندگان کلیه دانشکده‏ های دانشگاه شیراز می‏ باشد صورت می گیرد. شورای انتشارات در صورت ضرورت رأی به اصلاح یا ویراستاری علمی و ادبی اثر صادر می‏ کند و درصورت تصویب چاپ، تیراژ و نوع چاپ (رنگی یا غیر رنگی) را مشخص می‏ کند. مرکز نشر دانشگاه شیراز قریب ۴۵ سال فعالیت خود توانسته است نزدیک به ۴۵۰ اثر علمی را طی مراحل داوری و با شماره ویژه انتشارات و دهها اثر دیگر از کتاب و نشریه را به چاپ برساند و از این طریق بخش قابل توجهی از تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه شیراز را عرضه کند. بسیاری از این آثار به عنوان کتب درسی و مرجع شناخته شده ‏اند و موجب توسعه علمی در سطح کشور بوده ‏اند و مکرر به چاپ رسیده‏ اند.
نشانی: شيراز ـ ميدان ارم ـ مجتمع دانشگاهی پرديس ارم ـ اداره انتشارات دانشگاه شيراز ـ کد پستی: ۸۵۱۱۵ - ۷۱۹۴۶
تلفن: ۳۶۲۷۳۰۵۰
فاکس : ۳۶۲۷۳۰۵۰