مدیریت دانشگاه

  

اسامی هیأت مؤسس بنیاد مردمی دانشگاه شیراز:

حضرت آیت‌الله سید علی‌اصغر دستغیب (عضو اصلی)

آقای دکتر محمد مؤذنی (عضو علی البدل)

آقای دکتر نادر هاتف ( عضو اصلی - نائب رئیس هیأت مدیره)
آقای دکتر غلامحسین زمانی (عضو علی البدل)
آقای دکتر منوچهر باقری ( عضو اصلی - رئیس هیأت مدیره)
آقای سید علی قصرفخری (عضو اصلی هیأت مدیره)
آقای عبدالرضا دیداری (عضو اصلی هیأت مدیره - خزانه دار)
محمدحسین ستایش (بازرس)
نادر معینی (بازرس)
شیخ احمد انصاری (مدیرعامل)

خیرین

 • نادر عطایی
 • مرحوم نادر کاظمی
 • خانم سیمین قانع شیرازی
 • مرحوم امتیاز
 • دکتر شریعت
 • مهندس کیوان شهریور (شرکت دُرسفید زاگرس)

 

شرح خدمات صورت گرفته توسط خیرین : 

 • ساخت یکی از ساختمان های دانشکده هنر و معماری توسط مرحوم نادر کاظمی 
 • ساخت مجموعه جهان پارس توسط نادر عطایی
 • تعمیر و بازسازی خوابگاه های دانشجویی
 • ساخت آزمایشگاه در دانشکده شیمی ، نفت و گاز
 • ایجاد فضای فرهنگی در باغ گیاه شناسی ارم
 • ساخت خوابگاه شریعت توسط دکتر شریعت
 • ساخت یک ساختمان اداری آموزش جدید در دانشکده دامپزشکی
 • ایجاد مجموعه " خیریه باران" برای معلولین
 • فعالیت های فرهنگی و ورزشی
 • گردهمایی ها
 • پژوهشکده کارآفرینی 
 • خوابگاه امامت توسط شرکت جهان پارس
 • ساختمان شماره ۴ هنر و معماری توسط خانم قانع شیرازی 
 • دانشکده صنایع غذایی
 • ایجاد صندوق وام دانشجویی ویژه دانشجویان نیازمند 
 • حمایت از نخبگان و پژوهشگران برکزیده دانشگاه از طریق اعطای بورس و جوائز به دانشجویان مستعد
 • کمک به دانشجویان نیازمند
 • ۱۲۰ میلیون مصاعدت به المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان توسط مهندس کیوان شهریور

برای عضویت فرم زیر را پر کنید و به نشانی بلوار جمهوری اسلامی ، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ، طبقه هفتم ، دفتر بنیاد مردمی دانشگاه شیراز ارسال کنید . 

عضویت بنیاد مردمی دانشگاه شیراز

 

شماره حساب بنیاد مردمی دانشگاه شیراز:

حساب جام ۴۱۱۳۸۲۰۹۵۱ نزد بانک ملت شعبه کوی دانشگاه شیراز