شرح وظایف شورای دانشگاه

  • ارزیابی كلی عملكرد دانشگاه
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و ر شته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهاد شده از طرف معاونت‌ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجعِ ذی‌صلاح برای تصویب
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی  با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
  • بررسی و تأیید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها، مبتنی بر بودجه و امكانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در  برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست‌های وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به منظور ارسال به وزارت متبوع
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی كوتاه مدت
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذی‌ربط درخصوص مشكلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهكارهای سازنده و علمی جهت رفع كاستی‌ها
  • بررسی سالانه امكانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین كمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
  • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یكی از شوراهای تخصصی حسب مورد
  • تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا و كمیته‌های آن

دكتر ابراهیم گشتاسبی راد   سرپرست دانشگاه
  مشاور و مدير حوزه رياست دانشگاه
دکتر قاسم حبیب آگهی سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه
دكتر سید محسن تقوی معاون آموزشی دانشگاه
دكتر سیدمحمد زبرجد   معاون اداری و مالی دانشگاه
دكتر سعود حسینچاری معاون فرهنگی دانشگاه
دكتر مجید موحدمجد معاون دانشجويی دانشگاه
دکتر علی اکبر صفوی   قائم مقام و معاون برنامه ریزی و توسعه
دكتر حق خواه   سرپرست دانشكده دامپزشكی
دكتر شریف رئيس دانشكده هنر و معماری
دكتر علیرضا افشاری فر رئيس دانشكده كشاورزی
دكتر امین الله بهاءالدینی رئيس دانشكده علوم
دكتر شاهرخ محمدبیگی رئيس دانشكده ادبيات و علوم انسانی
دكتر محمدتقی ایمان رئيس دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعی
دكتر مهرداد فرید   رئيس دانشكده مهندسی مکانیک
دكتر فضل الله فروغی بهرغانی رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسی
دكتر بابک شمشیری رئيس دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی
دكتر زهرا ریاحی زمین مدير تحصيلات تكميلی دانشگاه
دكتر ستار هاشمی رئيس دانشكده آموزش های الكترونيكی دانشگاه
دكتر انوشیروانی رئيس واحد بين الملل دانشگاه (پردیس دانشگاه شیراز)
حجت الاسلام نیری مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
دكتر محمدهادی اسکندری مدير امور پژوهشی و فناوری
دکتر حبیب دانش منش رئيس دانشكده فناوری های نوین
دكتر سيد حسین موسوی پور نماينده شورای آموزشی در شورای دانشگاه
دكتر علیرضا خیاطیان رئيس دانشكده برق و كامپيوتر
دكتر غلامرضا کریمی رئيس دانشكده مهندسی شيمی، نفت و گاز
دکتر حمید نادگران نماینده شورای پژوهشی در شورای دانشگاه ـ دانشکده علوم
دکتر حاجیانی نماینده شورای تحصیلات تکمیلی
حجت الاسلام علی اکبر کلانتری رئيس دانشكده الهیات و معارف اسلامی
دکتر محمدجواد عابدینی  رئيس دانشكده مهندسی
دکتر طالب احمدی مدیر اداره حقوقی