اهم وظایف هیأت امنا

  1.  تصويب آيين‌نامه‌های داخلی
  2.  تصويب سازمان اداری و تشكيلات مؤسسه
  3. بررسی و تصويب بودجه مؤسسه
  4.   تصويب ترازنامه و حساب‌های مؤسسه
  5. تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
  6.  تعيين حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه
  7. پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌های اعضای هيأت‌علمی و غيرعلمی
  8.  تصويب مقررات استخدامی اعضای هيأت‌علمی
  9. تعيين ميزان پرداخت حق‌التدريس و حق‌التحقيق و حق‌التأليف
  10.  تصويب آيين‌نامه‌های مالی و معاملاتی

آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۲۷ / ۱۱/ ۱۳۹۲

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آيين‌نامه‌ داخلی (پیوست آیین‌نامه داخلی) مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲

قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی

                           اعضای هیأت امنای دانشگاه شیراز دورۀ ششم:

دكتر محمد فرهادی وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
دکتر ابراهیم گشتاسبی راد  سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا
دكترعبدالرضا باقري رئیس مركز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
دکتر حسین غریبی   مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
دکتر قاسم حبیب آکهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
دکتر محمدجواد دهقانی   رئیس مركز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام
دکتر علیرضا عسکری رئیس دانشگاه هنر شیراز  
دکتر مسعود نادریان‌جهرمی رئیس دانشگاه جهرم 
دکتر محسن حاتمی سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی رئیس مرکز آموزش عالی استهبان
دکتر محمدتقی حیدری رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
دکتر حیدرعلی مردانی‌فرد   رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
دکتر محمدعلی باقری رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان
دکتر علی تیزرو رئیس مرکز آموزش عالی لامرد 
دکتر فرهاد براتی   رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی
دکتر مهدی نجفی قیری رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
دکتر سید علی اکبر صفوی عضو حقیقی هیأت امنا
دکتر سورنا ستاری   عضو حقیقی هیأت امنا
مهندس نصرا... جهانگرد   عضو حقیقی هیأت امنا
مهندس عباس شعری‌مقدم عضو حقیقی هیأت امنا
دکتر جعفر قادری   عضو حقیقی هیأت امنا

                                 

  اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه شیراز 

 

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا دکتر حسین غریبی  
مدعو (معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه)  دکتر شهاب کسکه 
سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا دکتر ابراهیم گشتاسبی راد 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز دکتر قاسم حبیب آکهی
رئیس مركز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام دکتر محمدجواد دهقانی  
رئیس دانشگاه هنر شیراز   دکتر علیرضا عسکری
رئیس دانشگاه جهرم  دکتر مسعود نادریان‌جهرمی
سرپرست مرکز آموزش عالی آباده دکتر محسن حاتمی
رئیس مرکز آموزش عالی استهبان دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی
رئیس مرکز آموزش عالی اقلید دکتر محمدتقی حیدری
رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد دکتر حیدرعلی مردانی‌فرد  
رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان دکتر محمدعلی باقری
رئیس مرکز آموزش عالی لامرد  دکتر علی تیزرو
رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی دکتر فرهاد براتی  
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب دکتر مهدی نجفی قیری
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر رضا گرائی نژاد
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر علی اصغر توفیق  
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر عزت اله رئیسی  
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر جعفر قادری  
عضو حقیقی کمیسیون دائمی علی شریفی