دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

نشریات دانشجویی

اکونوموس

صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد

مدیرمسئول: محمدامین زارعی

سردبیر: فاطمه میرزایی

زمینه انتشار: علمی

دانلود اکونوموس 10

عصرگردشگری

صاحب امتیاز: انجمن علمی گردشگری و هتلداری

مدیرمسئول: مائده امیری

سردبیر: سارا ایمانیان نجف آبادی

زمینه انتشار: علمی

دانلود عصر گردشگری 11

بهین

صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت

مدیرمسئول: سیدرضا میرزائی دورکی

شورای سردبیری: امین نیکبخت، فاطمه میرشکاری فرد و فاطمه رشیدی

زمینه انتشار: علمی

دانلود بهین 24

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز