دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

کارمندان

 

نام و نام‌خانوادگی سمت داخلی
محمدجعفر فرشیدیان زاده رئیس مرکز کامپیوتر 4447
کاظم وردی‌زاده رئیس امور اداری 4380
سیمین میری رئیس حسابداری 4376
فاطمه تابنده مدیر داخلی مجله پیشرفت‌های حسابداری 4353
فرزانه جم رئیس اداره آموزش دانشکده 4352
فرزانه عفیفیان کارشناس پژوهشی ـ دانشجویی و فرهنگی 4603
الهام فقیرپور کارشناس آموزش بخش جامعه‌شناسی 4402
حکیمه زارع کارشناس آموزش بخش مدیریت 4452
لیلا توفان کارشناس آموزش بخش اقتصاد   4432
جمیله شفیعی کارشناس آموزش بخش حسابداری 4227
نازی اسلامی مسئول صندوق جمعیت 4260
راضیه حسینی مسئول دفتر معاونت آموزشی 4608
محبوبه ظرافت  کارشناس معاونت دانشجویی و فرهنگی و کارشناس مجله مطالعات اقتصادی 4381
حسن سلیمانپور مسئول سمعی بصری 4665
تهمینه زارعی مسئول دفتر ریاست و معاونت پژوهشی 4600
مهوش بذرافشان مسئول دفتر بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی 4400
لاله حریرچی مسئول دفتر بخش مدیریت 4425
فاطمه گل آذر مسئول دفتر بخش اقتصاد 4430
کبری محمدابراهیمی مسئول دفتر بخش حسابداری 4420
زینب کریمی مسئول دفتر و کارشناس آموزش بخش مدیریت جهانگردی 4673
سمانه حدادی مسئول دفتر و کارشناس آموزش بخش جغرافیا 4214
امیر امینی امین اموال ـ انباردار 4378

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز