دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

عرض تبریک به آقایان دکتر رعنایی، دکتر عباسی شوازی و دکتر نگهبان به عنوان اساتید نمونه آموزشی دانشکده

جناب آقای دکتر حبیب اله رعنایی

جناب آقای دکتر محمدتقی عباسی‌شوازی

جناب آقای دکتر سعید نگهبان

انتخاب شایسته شما به عنوان اساتید نمونه آموزشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم­‌اجتماعی که نشان از تلاش و پشتکار شما در عرصه آموزش می­‌باشد را تبریک عرض نموده، از خداوند منان عزت ماندگار و توفیق روزافزون خواستاریم.

روابط عمومی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز