دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

کتابخانه ها

پروژه صندوق جمعیت سازمان ملل (كتابخانه تخصصی)

 دانشكده‌های تحت پوشش: دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

 تاریخ شروع فعالیت: 1377

 تعداد كتب: 3800

 تعداد عناوین مجلات فارسی و لاتین: 5 تخصص

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز