دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

تاریخچه

 این دانشكده در سال 1382 تحت عنوان دانشكده علوم اجتماعی در مجموعه دانشگاه شیراز و در قالب 3 بخش به نام‌های اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و حسابداری شروع به كار نمود. در سال 1384 نام این دانشكده از علوم اجتماعی به اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی تغییر یافت.

در سال 1385 بخش مدیریت و حسابداری در قالب دو بخش مجزا فعالیت خود را ادامه دادند و از سال 1388 بخش مدیریت جهانگردی نیز به بخش های این دانشکده اضافه شد. هم‌اكنون این دانشكده با پنج بخش مشغول به فعالیت می‌باشد.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز