دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

انجمن های علمی

انجمن علمی اقتصاد

انجمن علمی جامعه‌شناسی

انجمن علمی جغرافیا

انجمن علمی حسابداری

انجمن علمی گردشگری و هتلداری

انجمن علمی مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز