دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

آرشیو اخبار

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر مجید موحدمجد 95/12/17

جناب آقای دکتر مجید موحدمجد، عضو محترم هیأت علمی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، به مرتبه استادی نائل آمده‌اند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند مسئلت می‌نماییم.

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر علی یار احمدی 95/12/1

جناب آقای دکتر علی یار احمدی، عضو محترم هیأت علمی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، به مرتبه دانشیاری نائل آمده‌اند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند مسئلت می‌نماییم.

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدحسین ستایش 95/9/21

جناب آقای دکتر محمدحسین ستایش، عضو محترم هیأت علمی بخش حسابداری، به مرتبه استادی نائل آمده‌اند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند مسئلت می‌نماییم.

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر ابوالقاسم ابراهیمی 95/9/21

جناب آقای دکتر ابوالقاسم ابراهیمی، عضو محترم هیأت علمی بخش مدیریت، به مرتبه دانشیاری نائل آمده‌اند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند مسئلت می‌نماییم.

کسب رتبه اول مسابقات دانشجویی هند‌بال

در اردیبهشت ماه 1395، تیم مشترک دانشجویی هندبال دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده علوم انسانی، موفق به کسب مقام اول در مسابقات بین دانشکده‌ای شده است. این موفقیت را به اعضا و دست‌اندرکاران تیم تبریک می‌گوییم.

انتخاب اساتید نمونه آموزشی سال تحصیلی95-94

آيين تجليل از اعضاي هيأت علمي نمونه آموزشي سال 94 باحضور استاندار فارس در تالار رازي دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه شيراز برگزار شد.

برگزاري همايش ملي تغييرات خانواده وچالش هاي آن درايران

نخستين همايش ملي (علمي-پژوهشي) تغييرات خانواده وچالش‌هاي آن در ايران ،به مدت 2 روز در دانشگاه شيراز برگزار شد.

نشست خبري همايش ملي تغييرات خانواده وچالش هاي آن درايران

نشست خبري همايش ملي تغييرات خانواده وچالش هاي آن درايران

نخستين همايش ملي (علمي-پژوهشي) تغييرات خانواده وچالش هاي آن در ايران ،‌7و 8 اردي بهشت ماه 1395 در دانشگاه شيراز برگزار مي شود.

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر اسفندیار غفاری نسب(5/2/95)

5/2/95

جناب آقای دکتر اسفندیار غفاری‌ نسب ، عضو محترم هیئت علمی بخش جامعه شناسی و برنامه‌ ریزی اجتماعی، به مرتبه دانشیاری نائل آمده‌اند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و موفقیت روز‌افزون ایشان را از خداوند مسئلت می‌نماییم.

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر کریم اسلاملوییان(25/1/95)

25/1/95

در ماه جاری، جناب آقای دکتر کریم اسلاملوییان، عضو محترم هیئت علمی بخش اقتصاد، به درجه استادی نائل آمده اند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده وتوفیق روزافزون شان را از خداوند مسئلت می نماییم.

برگزاری نخستین سمینار مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه شیراز

به همت بخش مدیریت دانشگاه شیراز، نخستین سمینار مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه شیراز در تاریخ 10 بهمن برگزار شد. در این سمینار سه نفر از اساتید با عناوین زیر مطالب سودمندی را ارائه کردند:

کسب رتبه برگزیده در جشنواره ملی شهر پژوهی توسط آقای دکتر ایمان

در سومین جشنواره ملی شهر پژوهی در اصفهان مقاله جناب آقای دکتر ایمان با عنوان شناسایی و تحلیل الگوی سبک زندگی شهروندان شهر اصفهان به عنوان رتبه برگزیده انتخاب شد

ارتقاء رتبه همکاران هیئت علمی دانشکده

همکاران ارجمند سرکارخانم دکترحلیمه عنایت ازبخش جامعه شناسی و جناب آقای دکترعلی محمدی از بخش مدیریت درماه گذشته به درجه استادی نائل آمده اند. این موفقیت را به این عزیزان تبریک می گوییم.

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز