دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

کسب موفقیت دکتر مهدی صارم دانش آموخته دکتری اقتصاد در جشنواره فارابی

کسب رتبه اول بخش جوان گروه علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری در نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی را به جناب آقای دکتر مهدی صارم دانش‌آموخته بخش اقتصاد دانشگاه شیراز و اساتید این بخش تبریک می‌گوییم.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز